Resande för, tillstånd och och inrikes respass

Inrikes pass, eller vägbrev, är en passliknande legitimationshandling som krävs för resor eller vistelse på allmän plats inom ett land, och som dessutom används för att administrera begränsningar av resefriheten inom landet.

Inrikes pass har varit vanliga i många europeiska länder, men avskaffades gradvis från sent 1700-tal. I Ryska imperiet behölls inrikes passen fram tills revolutionen år 1917, för att sedan återinföras under Stalin år 1932. Idag, år 2013 finns inrikes pass bland annat i Kina, Nordkorea, Ryssland och Ukraina.

I många EU-länder (till exempel Frankrike, Spanien) och många andra länder finns kravet på att ha med sig ett statligt identitetskort överallt, något som dock inte begränsar resor i landet.

I Sverige föreskrev Gustav Vasa år 1555 att varje köpman skulle ha "vägabref eller passebordh" från hemstaden med sig vid resa utanför den trakt där han var känd. År 1603 förbjöds att utlämna hästar på skjutsstationerna till resande utan pass. Den som var på resa utan pass kunde gripas för lösdriveri. Ett inrikes pass kunde vara utställt för resa till ett visst ställe; jämför uttrycket "förpassad". Tvånget att medföra inrikes pass avskaffades år 1860 och förbudet att lämna riket utan pass år 1872. Fortfarande är det lag på att ha pass för att få lämna Sverige till land utanför EU Mer info: http://runeberg.org/nfal/0427.html

En stapelstad (egentligen förrådsstad), var efter 1647 en stad i Sverige med stapelrätt, ursprungligen rätt att bedriva import och export. Senare (från tidigt 1800-tal) benämning på stad där fartyg från utlandet kunde tullklarera sin last, det vill säga städer med hamntull. Städer som saknade denna rättighet kallades i stället för uppstäder. Beteckningen användes framför allt på städer vid kusten, men några städer vid sjöar och andra vattendrag fick stapelstadsrättigheter, däribland Uppsala, Vadstena och Karlstad.

  
Ett resepass utfärdat av polimästaren i Rönne stad på Bornolm 1845 Detta respass ger Skräddargesällen Johan Jackob Lundgren rätt att under fjorton dygn resa fram och tillbaka från Ystad till Malmö. Passet är utfärdat av Övertståthållaren i Stockholm och avser en resa till Sölvesborg 1848. Detaljer om den resades prersonlighet som anges till höger är på många pass ejj ifyllda. Längst ned till höger framgår kostnaderna för att erhålla ett respass, en lösenavgift på 16 Sk och en stämpelavgift (charta sigillata) på 6 sk, totalt 24 skilling banco..
Ett resepass utfärdat av polimästaren i Rönne stad på Bornolm 1845 Detta respass ger Skräddargesällen Johan Jackob Lundgren rätt att under fjorton dygn resa fram och tillbaka från Ystad till Malmö. Passet är utfärdat av Övertståthållaren i Stockholm och avser en resa till Sölvesborg 1848. Detaljer om den resades prersonlighet som anges till höger är på många pass ejj ifyllda. Längst ned till höger framgår kostnaderna för att erhålla ett respass, en lösenavgift på 16 Sk och en stämpelavgift (charta sigillata) på 6 sk, totalt 24 skilling banco..
Resepass som föregående bild. På båda bilder finns lösenstämpleln, charta sigillata inklistrad högst upp på dokumentet. Den kan även noteras att längdmåtten anges i fot och tumm. Här är ramarna lite vidare. Passet gäller för en en handelsman för besök i åtskilliga orter inom riket och är gilltigt under fyra månader. Dokumentet innehåller i början en bra beskrivning över regelverket för handel på marknader. Ett respass utfärdat av Stadsrätten i Sölvitsborg 1816 som gäller under tre månader.
Resepass som föregående bild. På båda bilder finns lösenstämpleln, charta sigillata inklistrad högst upp på dokumentet. Den kan även noteras att längdmåtten anges i fot och tumm. Här är ramarna lite vidare. Passet gäller för en en handelsman för besök i åtskilliga orter inom riket och är gilltigt under fyra månader. Dokumentet innehåller i början en bra beskrivning över regelverket för handel på marknader. Ett respass utfärdat av Stadsrätten i Sölvitsborg 1816 som gäller under tre månader.
Maria Kristiona Kronberg med biträde ges rätt att befinna sig på åtskilliga marknader för att bedriva mässohandel. Passet gäller i sexmånader och utfärdades under 1881 En ansökan från 1834 om att erhålla ett respass gällande 3 veckors resa från Borås till Göteborg och Marstrand samt återresa. Dokumentet från 1827 visa på en intressant stavning på Simrisham. Det avser stadens kopparslagare som under ett års tid får resa till olika marknader i landet.
Maria Kristiona Kronberg med biträde ges rätt att befinna sig på åtskilliga marknader för att bedriva mässohandel. Passet gäller i sexmånader och utfärdades under 1881 En ansökan från 1834 om att erhålla ett respass gällande 3 veckors resa från Borås till Göteborg och Marstrand samt återresa. Dokumentet från 1827 visa på en intressant stavning på Simrisham. Det avser stadens kopparslagare som under ett års tid får resa till olika marknader i landet.
Den 31 årige handskmakargesällen från Engelholm får ett pass på två månader för att söka arbete i Halmstad. Det utfärdades 1827 och har uppgift om persondata och kostnad. Resa från Carlshamn till Stockholm 1927 Avser en handlare bosatt i Simridehamn som avser att göra en resa till Bornholm. Passet gäller en månad.
Den 31 årige handskmakargesällen från Engelholm får ett pass på två månader för att söka arbete i Halmstad. Det utfärdades 1827 och har uppgift om persondata och kostnad. Resa från Carlshamn till Stockholm 1927 Avser en handlare bosatt i Simridehamn som avser att göra en resa till Bornholm. Passet gäller en månad.
Ytterligare ett respass utfärdat i Rönne, Bornholm, Danmark. Här har jag svårt att se vilken ort i Sverige som avses, Tar gärna emot läshjälp på detta. Här är inte signalamentsuppgifter ifyllda, kan kanske bero på att det är en läkare och att han reser mycket. Verifikat på lösenavgiften syns på övre högra delen i form av en stämplel 12 skilling banco. Stämplen föregick klistermärkerna.
Ytterligare ett respass utfärdat i Rönne, Bornholm, Danmark. Här har jag svårt att se vilken ort i Sverige som avses, Tar gärna emot läshjälp på detta. Här är inte signalamentsuppgifter ifyllda, kan kanske bero på att det är en läkare och att han reser mycket. Verifikat på lösenavgiften syns på övre högra delen i form av en stämplel 12 skilling banco. Stämplen föregick klistermärkerna.