Släktskap och anlinjer

En komplex stamtavla

Denna bild är den mest komplexa jag funnit hittills. Trots att det är många kopplingar så förekommer inte något kusingifte utan alla har större avstånd. På bilden visar att det finns sju olika anlinjer från mig och upp till Tommas Klementsson 450 år tidigare och 14 generationer upp.

Thomas och hans för mig okände hustru hade sju barn. Thomas var bonde och innehade egendomen Västerkäl 4:1 i Sidensjö från 1592-1627, han var även nämndeman eller sk tolvman 1619-1628. Den senare rollen tyder på att han var relativt välbeställd.

Om två av barnen vet jag ingenting. För en, Björn så dog han under trettioåriga kriget i Stettin i Polen 1635. Det var i slutskedet av den del av kriget som kallades det Svensk-Tyska kriget. Han tjänstgjorde som soldat för grannen Pål Pålsson och stred under Lars Pederssons kompani. Resterande fyra syskon leder alla ned till mig på olika sätt. Jag vet inte men jag tror denna komplexa koppling är lite unikt. Om detta tar jag gärna emot synpunkter.