Charta Sigillata eller Svenska beläggningsstämplar

Stämpelavgifter användes i Sverige mellan åren 1660-1992. Samlingsnamnet för denna typ av stämplade papper brukar kallas Charta Sigillata latin för signerat/stämplat papper. Anledningen var att man ville få större kontroll hos myndigheterna över vissa typer av handlingar som upprättades och transaktioner som genomfördes. Man ville även få in extra pengar till staten som ersättning för levererade tjänster.

Stämpelavgifter användes bland annat i samband med lagfarter och inteckningar i fast egendom, kontrakt, aktier, obligationer, bouppteckningar, lottsedlar, växlar, protokollsutdrag, tillstånd, bevis, vigslar och domar.

Det har förekommit olika varianter av hur detta sigill sett ut över tiden. Den första modellen var stämplar på hela pappersark, dels som relieftryck och dels tryckta märken på papperet. 1811 började användandet av sedellika stämplar som var av två slag. Den första var ett relieftryck som kunde fästas på handlingen som den avsåg. Användes fram till 1844. Den senare från 1845 var en tryck sedellikt märke som trycktes i ett flertal exempelar på ett pappersark och sedan klipptes ut för att sedan fästas på handlingarna. Från tiden 1880 till 1992 ersattes gradvis de sedelliknande stämplarna med en mindre gummerad modell som liknade frimärken.

Som släktforskare kommer man i kontakt med dessa märken när man söker information i handlingar från juridiska myndigheter. Vanligast är de i material som handlar om lagfarter, inteckningar, konkurser och bilagor till bouppteckningar.

Sedelliknade stämplar med valörer i kronor och ören samt riksmynt och riksdaler från 1845 och framåt.


10 öre riksmynt grön 10 öre riksmynt röd 15ore riksmynt red
10 öre riksmynt grön 10 öre riksmynt röd 15ore riksmynt red
15 öre riksmynt röd/grön 20 öre riksmynt grön 20 öre riksmynt röd/grön
15 öre riksmynt röd/grön 20 öre riksmynt grön 20 öre riksmynt röd/grön
25 öre riksmynt blå 25 öre riksmynt röd/grön 25 öre riksmynt ljusblå
25 öre riksmynt blå 25 öre riksmynt röd/grön 25 öre riksmynt ljusblå
25 öre riksmynt grön 25 öre riksmynt ljusgrön 25 öre riksmynt gul/grön
25 öre riksmynt grön 25 öre riksmynt ljusgrön 25 öre riksmynt gul/grön
25 öre riksmynt mörkgrön/röd 25 öre riksmynt svart 25 öre riksmynt blå/grön
25 öre riksmynt mörkgrön/röd 25 öre riksmynt svart 25 öre riksmynt blå/grön
30 öre riksmynt grön/röd 40 öre riksmynt grön 50 öre ljusblå
30 öre riksmynt grön/röd 40 öre riksmynt grön 50 öre ljusblå
50 öre svart 50 öre röd 75 öre blå
50 öre svart 50 öre röd 75 öre blå
75 öre riksmynt blå 1 krona ljusred 1 krona klarröd
75 öre riksmynt blå 1 krona ljusred 1 krona klarröd
1 krona röd 1,25 kronor röd 1,5 kronor röd
1 krona röd 1,25 kronor röd 1,5 kronor röd
2 kronor ljuseöd 2 kronor röd 2 kronor röd
2 kronor ljuseöd 2 kronor röd 2 kronor röd
1 riksdaler riksmynt blå 1 riksdaler röd 2 riksdaler röd
1 riksdaler riksmynt blå 1 riksdaler röd 2 riksdaler röd
2 riksdaler röd 3 riksdaler röd 3KronorRed
2 riksdaler röd 3 riksdaler röd 25 öre svart
25 öre svart 50 öre svart 1 riksdaler svart
3 Kronor röd 50 öre svart 1 riksdaler svart
1 krona svart
1 krona svart

Sedelliknade stämplar med valörer skilling från 1845 och framåt.


1 skilling röd 2 skilling röd 3 skilling blå
1 skilling röd 2 skilling röd 3 skilling blå
3 skilling blå 3 skilling orange 3 skilling röd
3 skilling blå 3 skilling orange 3 skilling röd
3 skilling svart 4 skilling blå 4 skilling blå
3 skilling svart 4 skilling blå 4 skilling blå
4 skilling röd/blå 4 skilling röd/grön 4 skilling röd/blå
4 skilling röd/blå 4 skilling röd/grön 4 skilling röd/blå
5 skilling gul/blå 6 skilling blå 6 skilling blå
5 skilling gul/blå 6 skilling blå 6 skilling blå
6 skilling röd/gul 8 skilling blå 8 skilling blå
6 skilling röd/gul 8 skilling blå 8 skilling blå
9 skilling blå 9 skilling röd/blå 12 skilling röd/blå
9 skilling blå 9 skilling röd/blå 12 skilling röd/blå
12 skilling blå 12 skilling blå 16 skilling blå
12 skilling blå 12 skilling blå 16 skilling blå
18 skilling blå 24 skilling röd/blå 24 skilling blå
18 skilling blå 24 skilling röd/blå 24 skilling blå
24 skilling blå/görn 28 skilling röd/blå 32 skilling blå
24 skilling blå/görn 28 skilling röd/blå 32 skilling blå
32 skilling röd/blå 36 skilling röd/blå
32 skilling röd/blå 36 skilling röd/blå