Ansedel Olaus Petri Arctaedius

1670-1728

Född 1670 i Umeå (AC) [1] .
Död 1728 i Nordmaling (AC) [1] .


Olaus Petri Arctaedius
Född 1670 i Umeå (AC) [1] .
Död 1728 i Nordmaling (AC) [1] .
Kyrkoherde 1726-1728 i Nordmaling (AC) [1] .

F Petrus Martini Arctædius.
Född omkring 1635 i Ytterhiske, Umeå lfs (AC),.
Död 1719 i Vallen, Nordmaling (AC).
Kyrkoherde 1690-1715 i Nordmaling (AC).

     
 
   
 
     
 
   
 

M Anna Olofsdotter Grubb.
Född 1652 i Umeå (AC) [2] .
Död 1731-12-24 i Nordmaling (AC) [2] .


MF Olof Andersson Grubb.
Född 1619 i Umeå (AC) [2] .
Död 1670-04-10 i B acken, Umeå (AC) [2] .
Komminster från 1652 till 1670 i Umeå (AC) [1] .


MFF Anders Jakobsson Grubb.
Född omkring 1592 i Grubbe, Umeå (AC) [2] .
Död 1660 i Grubbe, Umeå (AC) [2] .
Handlare i Umeå (AC) [2] .
Underlagsman i Umeå (AC) [2] .
Riksdagsman [3] .


MFFF Jakob Andersson Grubb.
Född 1557-09-04 i Grubbe, Umeå (AC) [2] .
Död 1638-11-26 i Grubbe, Umeå (AC) [2] .
Underlagsman i Västerbotten [2] .
Landsköpman [2] .
Riksdagsman 1594-1600 [2] .


MFFM Karin Olofsdotter.
Född 1565 i Bjuråker (X) [2] .
Död 1638 i Umeå (AC) [2] .


MFM Elsa Hallenia.
Född omkring 1590 i Bergsjö, Umeå (AC) [2] .
Död 1660-03-12 i Umeå (AC) [2] .


MFMF Jonas Oestionis Östensson.
Född 1560 i Hallen, Nordmaling (AC) [1] .
Död 1627 i Bergsjö (X) [3] .
Kaplan i Umeå (AC).
Kyrkoherde i Lycksele (AC) [4] .
Kyrkoherde i Bergsjö (XÄ) [4] .


MFMM Anna Köniksdotter Kenicia.
Född 1558 i Baggböle, Umeå (AC) [2] .
Död i Baggböle, Umeå (AC).

     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde 1726-1728 i Nordmaling (AC) [1] .
Olaus Arctædius (1716-28), f. 1670 i Umeå sn, son af företrädaren. Stud. i Åbo 1692, prästv. till faderns adj. 1696. komm. i Anundsjö 1701, tillträdde khdebefattningen i Nordmaling 1716, medan fadern lefde. På prästmötet 17 jan. 1717 begärde han konsistorii rekommendation till landshöfdingen, att denne skulle tillhålla församlingen att bygga och reparera prästgården, som alldeles lutade till undergång och ruin. Emellertid uppbrändes prästgårdarna såväl för khden Arctædius som ock för komm. Hellenius af ryssarna 1721. Till Konsist. kännedom hade kommit, att en krog blifvit uppsatt på kyrkovallen nära intill kyrkan i Nordmaling, hvilket enligt af khden inhämtad upplysning lände hans åhörare till eftertänklig skada, så till deras eviga som timliga välfärd. Konsist. påkallade landshöfding frih. Palmqvists inskridande, hvilken efter föregången tingsransakning gaf kronofogden order att låta krögarestufvan omkullrifva och förstöra. (Hdpr. 1724.) Vid den undersökning, som ägde rum i anledning af prosten i Umeå Grubbs sträfvan för en förbättrad församlingsvård, kom i dagen, att khden Arctædius år 1721 utfärdat attest åt en till Umeå socken utflyttad piga, att hon var försvarlig i sin kristendom, ehuru hon hvarken kunde läsa innan eller utan och ej hade de ringaste begrepp om kristendomens hufvudläror. Men ännu värre saker androgos, att khden af en kringresande äfventyrerska Maja Stina Fröling, som ut- gaf sig vara en adlig dam, låtit förleda sig till ett skandalöst uppträdande, hvilket föranledde Kgl. Maj:t att anbefalla extra ordinarie undersökning af Svea hofrätt. Grämelse häröfver säges ha förkortat hans dagar.

Afled före 7 aug. 1728.

G. 1) m. Dorothea Djupedia, dotter af khden i Grundsunda E. Djupedius n. 10; d. 10/10 1701 i Anundsjö;

2) 1702 m. Helena Sidenia, dotter till komm. P. Sidenius i Grundsunda; d. 1759.

Barn: Anna Maria, f. 13/7 1703, g. m. rådman Pehr Bjur i Umeå;
Petrus Artedi, f. 27/2 1705, Linnés vän, läkare och berömd ichtyolog, drunknade i Amstedam 27/9 1735;
Margareta, f. 22/10 1706;
Helena, d. ss. späd 22/2 1708 i Anundsjö;
Elisabeth (Lisken), f. 5/1 1710, g. 20/9 1733 m. komm. Jonas Ljungberg i Umeå stad.

Källa: Härnösands stifts herdnaminne
Relationer och barn


Gift 1702.

Helena Sidenia. Född 1680 i Grundsunda (Y) [5] .
Död 1759-12-02 i Umeå (AC).

Petrus Artedi. Född 1705-02-27 i Anundsjö (Y) [4] .
Död 1735-09-27 i Amsterdam, Holland [4] .


Källor

  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Gun Wiklund
  3. Johan Bures släktbok 2014
  4. Wikipedia
  5. https://www.geni.com/people/Helena-Sidenia/6000000000542707550
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-03-20-- kl: 23:50

Framställd 2019-03-20 med hjälp av Disgen version 2018.