Ansedel Malin Andersdotter

-1550

Född i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död 1550.
Malin Andersdotter
Född i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död 1550.
Bondmora
F Gamle herr Anders (Andreas) .
Född 1436.
Död 1506 i Skellefteå landsförsamling (AC) 1 .
Kyrkoherde 1499-1506 i Skellefteå 2 .
Prost i Skellefteå 2 .

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född i Skellefteå landsförsamling (AC).
Bondmora
Död 1550.
Personid: 1863

Min farfars morfars mormors farfars farfars mormors mormor

Född omkr 1480 i Skellefteå. "Enl pergamentsbrev från äbp Jacob Ulfsson 1507-02-28 "gamble hr Anderses i Skellefta frilledotter, den Johannes Magnus Archep Upsal. ächtade medh sitt bref. Hennes moder heet Gölugh och war ifrån Hälsingland. Hennes fader köpte Ao 1500 Kågehemman åt henne för 70 mk utaf en Stockholmsk Borgerska, Lars Botnekarls efterlefverska hu Gunborg.

Malins fader Gamle herr Andrs Kyrkoherde, köpte år 1500 Kåge-Hemmandet, Grande - Godset kallat, åt sin dotter för 70 mark, av en Stockholms Borgerska Hustru Gunborg, som var Lars Botnekarls efterleverska, Herr Anders erhöll Faste-Brev på hemmanet av Tingsrätten i Skellefteå den 2 augusti år 1500, ett datum som ligger på tröskeln till den nya tidens historia.
Samtidigt avgav säljaren Gunborg en högtidlig försakran att varken Hon eller hennes Man, eller hennes baern födda som ofödda någonsin skukke resa klander mot detta köp.

Gamle herr Anders dog 1506, överlåtelsen av Hemmanet till Dottern Malin och Mågen Anders Jakobsson Bure, som bekräftades av Ärkebiskopen i ett brev av den 28 februarei år 1507.
Källa: C. H. Nyström i Bureås Skrifter, tvenne unika 1500 tals brev

43 år senare år 1550 , begrde Påhvel Skrifvare, Borgare i Stockholm och säljaren Hustru Gunborgs son, ville återbörda detta Hemman i Kåge som sitt arv, Enligt en bekännelse av ijag Laurants Olofsson Lagmans Dooms Haffande i Westra Botten, att thå ijag höll lagha Tinf medh almogen i Skellefteå Socken uti Komgl: m:tz, Befallningsmanz Jöns Håkanssons närvaro den 29 de dag Juli Anno 1550, Thå kommo för Rätten ärlige Män, Herr Anders Kyrkoherde i Skellefteå, och Peder Tomasson i Kåge, ( dessa två var mågar till ovan nämnda Anders Jakobsson Bure och hustrub Malin. ).
Det blev förlikning vid Tinget, Hemmansinnehavarena löste Påvel Skrivares anspråk med dito penningar, 50 timmber Gråverk, 2 mark timmbret, och 2 st Klippare = ( Ridhästar ) för 28 mark, och denna hemmansaffär tog slut 1550.

Kommentar:
Både Magnus Erikssons landslag från 1350 och Kristoffers landslag från 1442 reglerar hur frillobarn ska uppfostras. Modern ska ta hand om barnet tills det är tre år, och sedan fadern tills det är sju. Båda hade dock vårdnaden tills barnet var sju år - då det ansågs vuxet.
Till skillnad från "horbarn" fick frillobarn vara med och ärva fadern. Frillobarnens särställning bland oäktingarna försvann inte ur lagtexten förrän 1734.


Relationer och barn

Gift.
Anders Jakobsson af Bure. uparrow.png Född 1475 i Bureå, Bureå (AC).
Död före 1539 i Kåge, Kågedalen (AC) 3 .
Anna Andersdotter Bure. rightarrow.png Född omkring 1512 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC).
Död 1583-04-30 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC) 3 .
Källor
  1. Skellefteå socken 1650-1790
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Johan Bures släktbok 2014

Framställd 2024-07-22 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.