Ansedel Gamle herr Anders (Andreas)

1436-1506

Född 1436.
Död 1506 i Skellefteå landsförsamling (AC) 1 .
Gamle herr Anders (Andreas)
Född 1436.
Död 1506 i Skellefteå landsförsamling (AC) 1 .
Kyrkoherde 1499-1506 i Skellefteå 2 .
Prost i Skellefteå 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1436.
Kyrkoherde 1499-1506 i Skellefteå 2 .
Prost i Skellefteå 2 .
Död 1506 i Skellefteå landsförsamling (AC) 1 .

Dominus Andreas [1499-1506], khde och prost. I sistnämnda egenskap insände han år 1499 till Upsala domkapitel 5 mark, utgörande afgifter af de personer i hans prosteri, hvilka efter föregående penitens ånyo fått tillträde till mässa och nattvard.
Han köpte år 1500 ett hemman i Storkåge af hustru Gunborg, änka efter Lars Botnekarl, för 70 Stockholmska mark, hvarå han erhöll ett på Stockholms rådstuga utfärdadt kvitto, dat. månd. eft. hel. Erasmi dag (9 juni) 1505.
Prosten hade med Gölug en frillodotter Malin, g. m. Anders Jakobsson af Bure, hvilken med henne bekom samma hemman, och denna aflåtelse blef vidare bekräftad, då ärkebiskop Jacob Ulfsson vid sin visitation i Skellefteå 28 febr. 1507 med dispens från kanoniska lagen och mot erlagd godtgörelse förklarade henne i okvaldt åtnjutande af samma arf efter sin redan aflidne fader.
Åtta dagar förut hade den nybyggda stenkyrkan i Skellefteå, på hvilken arbetats i 22 år, blifvit af ärkebiskopen 19 febr. 1507 invigd till Johannes Döparens ära. I anledning häraf flyttades kyrkmässodagen till dagen näst före midsommardagen. Så sent som år 1509 mottog Upsala domkyrka i testamente efter herr Anders 1 t:na lax och 8 timmer gråskinn.
Källa: Härnösands stifts herdaminne

År 1500 köptes gården Storkåge 4, Granden av kyrkoherden i Skellefteå herr Anders (död 1506). Köpesumman var 70 mark i silver och i Stockholms mynt. Han hade med sin trilla Gölug från Hälsingland dottern Malin. Malin var gift med Anders Jakobsson från Bureå. Makarna hade tagit över hemmanet men då Malin var frillobarn hade hon inte arvsrätt efter fadern. När ärkebiskop Jakob Ulfsson invigde socknens kyrka 1507 utverkade han en dispens mot en ersättning i pengar.

Källa: Skellefteå socken 1650-1790

Relationer och barn

Sambo.
N.N.
Malin Andersdotter. rightarrow.png Född i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död 1550.
Källor
  1. Skellefteå socken 1650-1790
  2. Härnösands stifts herdnaminne

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.