Ansedel Lars Jonsson

1716-1789

Född 1716-10-28 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .
Död 1789-05-15 i Bygdeträsk 7:15, Bygdeträsk, Burträsk (AC) 2 .
Lars Jonsson
Född 1716-10-28 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .
Död 1789-05-15 i Bygdeträsk 7:15, Bygdeträsk, Burträsk (AC) 2 .
Bonde 1746-10-03 i Innarsjön 5:15, Innarsjön, Burträsk (AC).
Kyrkans sexman
F Jon Olofsson.
Född 1674 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .
Död 1735-08-10 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .
Uppsyningsman
Länsman 1719-1722.
Bonde från 1706 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .

FF Olof Jonsson.
Född 1643 i Brände 18, Nysätra (AC).
Död 1697-12-28 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .
Bonde från 1666 i Brände 18, Nysätra (AC).


FFF Jon Larsson.
Född 1612 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .

Bonde från 1635 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .

 
FM Gunilla Östensdotter.
Född 1634 i Ånäset 2, Nysätra (AC) 1 .
Död 1719 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .


FMF Östen Persson.
Född 1601 i Ånäset 2, Nysätra (AC).
Död i Ånäset 2, Nysätra (AC).

 
M Brita Jönsdotter.
Född 1680 i Estersmark 15, Nysätra (AC) 1 .
Död 1767-10-24 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .

MF Jöns Larsson.
Född i Estersmark 15, Nysätra (AC) 3 .
Död 1715 i Estersmark 15, Nysätra (AC) 1 .
Bonde från 1687 i Estermark 15, Nysätra (AC) 1 .


MFF Lars Andersson.
Född 1616 i Estersmark, Nysätra (AC) 4 .
Död 1705 i Estersmark 15, Nysätra (AC) 1 .
Bonde från 1660 i Estermark 15, Nysätra (AC) 1 .


MFM Brita Nn.

Död 1706 i Estersmark, Nysätra (AC) 1 .

MM Margareta Zackrisdotter.
Född 1656 i Edfastmark 5, Bygdeå (AC) 5 .
Död 1715-09-25 i Estersmark 15, Nysätra (AC) 6 .


MMF Zakarias Persson.
Född 1630 i Edfastmark 5, Edfastmark, Bygdeå (AC).
Död 1687 i Edfastmark 5, Edfastmark, Bygdeå (AC) 5 .
Bonde från 1660 i Edfastmark 5, Edfastmark, Bygdeå (AC).


MMM Lucia Christiersdotter.
Född 1628 i Edfastmark, Bygdeå (AC).
Död i Edfastmark 5, Edfastmark, Bygdeå (AC) 2 .
Bonde i Brände, Nysätra (AC).

Levnadsbeskrivning

Född 1716-10-28 i Brände 18, Nysätra (AC) 1 .
Bonde 1746-10-03 i Innarsjön 5:15, Innarsjön, Burträsk (AC).
Kyrkans sexman
Död 1789-05-15 i Bygdeträsk 7:15, Bygdeträsk, Burträsk (AC) 2 .
Dödsorsak: Bröstsmärtor och magplågor

 mtDNA Haplogroup:   H1a1b 

Källa: https://www.familytreedna.com/public/Angermanland-Medelpa?iframe=mtresults

Lars Jonsson köpte Innansjön 7:15 den 3 oktober 1746 av Carl Nilsson Spennare och hustrun Margareta Andersdotter som tidigare varit ägare till Hemmanet. Margareta hade tidigare varit gift med Nils Simonsson född 1702-04-22 i Ljusvattnet död 1740 i Innansjön 7;15 Burträsk.
Hemmanet hade under Lars Jonsson på gården, bra byggnader, man sådde 3 1/2 tunna utsäde och hade slåtter för en häst, 11 kor och 12 småkreatur. Man hade även anlagt en humlegård.
Lars Jonsson betalade 3 daler till den mindre kyrkklockans omgjutning. Förrutom sexman var Lars Jonsson även förmyndare för en del barn. En sexman var en person som valdes av sockenstämman till tillsynsman för kyrkans och prästgårdarnas underhåll. Han skulle även övervaka tukt och goda seder i församlingen.
1765 blev Lars Jonsson kallad tjuv av sin granne. Det hade blåst omkull några träd som han tog till tjärved. Han fick upprättelse vid tinget och grannen bötade i daler 16 öre silvermynt för sin anklagelse.
1771 stämde Lars Jonsson sin granne Christian Pehrsson för att han 1; Kallat Lars Jonsson för hora och fitta, 2; att han självsvåldigt tagit en dikesren av Lars Jonsson 3; för att han inrättat ett nytt rå å åkern mellan staken och Porttegen. 4; för att ha stängt igen Lars Jonssons boskapsväg vid fäbodrna. För okvädesorden bötade grannen två gånger sex Marker Silvermynt och till vittnena 2 daler samma mynt, vid åkerrenen fick han ej vidare sig befatta,och angående rået hade grannen rätt, men målet om boskapsvägen sköts upp till nästa ting. Senare tvistade Lars Jonsson ånyo med samma granne om råmärken och hustrumisshandel ( som inte angick någon ).
1773 blev han ånyo instämd till tinget. Denna gång om hans skyldighet att delta i underhållet av landsvägen och brobygget kring Innerviks by.
Domboken berättar att: " dottern Sara fött ett barn ( Anna Catarina född 22-03-1775 ) och var ställd inför tinget för löskalägesbrott med Per Johansson från Gammelbyn. Saras far Lars Jonsson bestridde att hon skulle gifta sig med Per Johansson utan åtog sig själv att dra försorg om barnets uppfostring utan Per Johanssons inblandning. Per Johansson bötade 10 daler och till kyrkan 4 daler. Sara bötade 5 daler och till kyrkan 2 daler. De blev dessutom ålagda var sig enskild skrift och avlösning i sakristian.
På ålderdomen överlät Lars Jonsson 1/3 av hemmanet 5/32 mantal No 9 Innansjön . 1 t. 2 skäl till mågen Per Persson men efte hans död fick denne halva hemmanet, hälften av dess skulder och halva födorådet till svärmor Carin. Den andra hälften övertog systern och hennes man Olof Olofsson. 12 mars 1790 var hemmansklyvningen klar och vardera hemmanet kom att bestå av 10 skälsland. En av dessa hemmansdelar fick 12 års tid njuta frihet från socknens efter Rök utgående utgifter
Dombok 1772: Bonden Lars Jonsson i Burträsk socken och Bygdeträsk stämmning mot Nils Östensson i Gumboda och Olof Olofsson i Brände å deras hustrurs vägnar såsom ärvande kärandes broders avlidna Olof Olofsson i Brände efterlämnade hemman, Lars Jonsson sin halvbroder Jöns Jonsson Brännström.

Källa: Boken om Innansjön med omnejd 1539 - 1999 skriven av Gunda Lundström sidorna 210 - 211 Innansjön 7:15 Burträsk
Källa: Nysätra byar och gårdar 1650 - 1800 skriven av Agneta Olofsson sidan 75 Brände 18 Nysätra


Relationer och barn

Gift 1746 i Burträsk (AC) 7 .
Karin Mattsdotter Dalman Springfäldt. uparrow.png Född 1722 i Djäkneboda, Bygdeå (AC) 2 .
Död 1813-12-07 i Innansjön 18, Burträsk (AC) 2 .
Sara Larsdotter. Född 1751-02-24 i Bygdeträsk, Burträsk (AC).
Död 1791-03-26 i Innansjön, Burträsk (AC).
Brita Catharina Larsdotter. rightarrow.png Född 1755-09-03 i Innansjön 18, Burträsk (AC) 8 .
Död 1809-12-01 i Innarsjön 7:3, Innarsjön, Burträsk (AC) 8 .
Källor
  1. Nysätra byar och gårdar 1650 - 1800
  2. Gun Wiklund
  3. Lövånger 1600-1800 Agneta Olofsson
  4. Lennart Kågedal, Uppsala
  5. Bygdeå - Byar och gårdar av Agneta Olofsson
  6. Agneta Olofsson
  7. Burträsk AI:4 1750-1828 AD Bild 72 / sid 65
  8. Bengt Viksten

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.