Ansedel Nils Håkansson

1626-1709

Född 1626 i Norresunda 3:1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1709-11-06 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) 2 .
Nils Håkansson
Född 1626 i Norresunda 3:1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1709-11-06 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) 2 .
Kyrkvärd från 1668 i Anundsjö (Y) 1 .
Nämndeman 1678-1693 i Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1652-1679 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) 2 .
Bonde 1679-1702 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) 2 .
     
 
   
 
M Anna Andersdotter.
Född 1606 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y).
Död 1696-06-20 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y).

MF Anders Östensson.
Född i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) 2 .
Död 1650 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y).
Bonde från 1606 till 1650 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) 2 .


MFF Östen Olsson.
Född 1548 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y).
Död 1589 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y).
Bonde från 1581 till 1589 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) 2 .


MFM Brita Östensdotter.
Född 1550 i Ödsbyn, Anundsjö (Y) 3 .
Död 1609 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) 3 .
Bonde från 1600 till 1609 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) 2 .

   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1626 i Norresunda 3:1, Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkvärd från 1668 i Anundsjö (Y) 1 .
Nämndeman 1678-1693 i Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1652-1679 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) 2 .
Bonde 1679-1702 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) 2 .
Död 1709-11-06 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) 2 .
Nils Håkansson föddes 162(6), troligen på Norrmesunda 3:1 som son till Håkan Persson där och dennes hustru Anna (se 24. Norrböle 492-493).Nils Håkansson bodde sedan med föräldrarna på Norrböle 4:1. Han gifte sig med Kerstin Andersdotter på Kubbe 4:1 och efterträdde hennes styvfar Christopher Gullesson som bonde där 1652-1679.År 1663 fick han fasta på "Den Jordh i Kubbe som Nils Håkansson ibidem af sin hustrus Styffadher Christopher Gullesson i Sörböhle och sin Swåger eller hustro Systers man, Johan Jonsson j samma by, kiöpt hafr, ... effter som han dher till war Närmsta bördeman."Nils efterträdde 1679 sin 71-årige fader på Tvärlandsböle 1 och var bonde där till 1702, då sonen Erik tog över.Nils Håchson var nämndeman 1678-1693. På sockenstämman 1668 valdes han till kyrkovärd, en tjänst som Nils Christophersson (son till 778. Christopher Swensson nedan) också eftertraktade."Men effter Nilz Christof uthi Bredbyn och samma tiänst begärdhe tÿ öffertalade Jagh förbmt Nilz Håkson och qwitwara sihn tienst och Nilz Christof för fhan skuld then tillfalla. Dock med denna Condition och willkor att han Kyrkiowärde ämbethet ledigt och löst bliffer skall Nilz Håckson hertill närmast wara för (före) någon annan", skrev kyrkoherden Olof Anzenius.Efter Nils Christofs död 1673 blev Nils Håckson också kyrkovärd. År 1693 undertecknade han som sådan kyrkoräkenskaperna med detta bomärke.Vid februaritinget 1703 "Kom för Rätten ährlig och Beskedelig Nils Håkansson i Twärlandsböle och till Kiänna Gaf att han i 24 åhrs tijdh bebott sitt fadershemman i Twärlandsböle bestående av 12 1/2 sel huus och Jordh, hwar uthur han alla sina Syskon ... betalt."Nämligen brodern Olof Håkansson i Kubbe, svågern Carl Shiulsson i Wästersel (gift med systern Kerstin Håkansdotter), Håkan Östensson i Möckelgensiö (sonson till systern Ingeborg Håkansdotter), Olof Christophersson i Risbäck och Tommas Christophersson ibid (gifta med Karin och Anna Pärsdöttrar, barn till brodern Päder Håkansson).Johan Salmonsson ifrån Siähla, Per Persson (son till Päder Håkansson), Annika Hansdotter (dotter till brodern Hans Håkansson) och Erich Olofsson i Melgad(?)Nils Håchson dog 1709: "Dom XX begrofs Kyrkowärden Nils Håkansson i Twährlandsböle oxså öster om wägen öfver 83 åhr gammal". Dom 20 var söndagen den 31 oktober.Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg p. 266-267

Relationer och barn

Gift omkring 1660 i Anundsjö (Y).
Kerstin Andersdotter. uparrow.png Född 1635 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) 2 .
Död 1713-10-11 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) 2 .
Håkan Nilsson. rightarrow.png Född 1660 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) 4 .
Död 1725-08-03 i Kubbe, Anundsjö (Y) 2 .
Sigrid Nilsdotter. rightarrow.png Född 1661 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) 2 .
Död 1715-04-02 i Hädanberg 6:1, Anundsjö (Y).
Erik Nilsson Ekorre. rightarrow.png Född omkring 1670 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) 4 .
Död 1721 i 04 Ekorre, Anundsjö (Y) 4 .
Källor
  1. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
  2. Anundsjöboken
  3. Erik Näslund
  4. Paul Olsson

Framställd 2023-10-02 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.