Ansedel Kerstin Nilsdotter

1610?-1697

Född omkring 1610 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1697-05-24 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .
Kerstin Nilsdotter
Född omkring 1610 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1697-05-24 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .
F Nils Hansson.
Född 1572 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 2 .
Död 1652 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .

FF Hans Björnsson.
Född omkring 1550 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 2 .
Död omkring 1622 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .


FFF Björn Olofsson.
Född omkring 1510 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 2 .
Död i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .

 
FM Anna Nn.
Född i Sörflärke 1:1, Anundsjö (Y).
Död Mellan 1619-1628 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .

 
 
M Karin NN.
Född omkring 1590.


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1610 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1697-05-24 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .

Kerstin Nilsdotter föddes troligen på 1610-talet på Skalmsjö 1 som dotter till Nils Hansson.Hustru Kirstin i Skalmsjö hade 1695 inför guvenören "angifwit att dotter Mågen Oloff Pehrsson som fådt fasta på halfwa hemmanet i Skalmsjö 7 1/2 Seland intet så skicklig är att hon kan hoos honom blifwa, ... och därför begärt att på andra halfwan få insätta dotter son Nils Jonsson."Guvenören hade tillfrågat Häradstinget om hemmanet kunde tåla två åbor och om delning kunde tillåtas. Därvid "intygades af andra Mågen Jon Jonsson i Westergensiö att hemmanet intet wäll kan tåhla twenne åboer så att the skulle kunna wara behåldna emädan skogen är mäst uthödder ... så förmenar han sin måg wara närmast dher till än Nils Jonsson, såwida Nils Jonsson och Oloff Pehrssons hustro äro syskon af en dotter i gården födda, och hans dotter af den andra; och billigheten således fordra, då ett syskonabarn besitter halfwa hemmanet, ett annat systerbarn får besittia andra halfwa hemmanet."Jon Jonssons måg var Olof Olsson III i Kubbe. Rätten dömde hela hemmanet till Olof Pehrsson.
Kerstin dog som änka 1697: "d. 24. Maii gla hustro Kerstin Anders Pär i Skalmsiö" (en måndag, bör vara dödsdagen). Vid vårtinget 1699 tvistade Olof Olsson III i Kubbe och hans svågrar om svärmodern Kerstin Nilsdotters arv. Det rörde sig om silverbälten, en silverkoosa, silverskedar, mässingstakar och annat som Lars Målade hade undanhållit dem.
Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 405-406

Relationer och barn

Gift.
Anders Pedersson. Född omkring 1610 1 .
Död 1690-06-02 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .
Källor
  1. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
  2. Paul Olsson

Framställd 2023-07-10 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.