Ansedel Engelbertus Laurentii

1542-1621

Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 1 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 2 .
Engelbertus Laurentii
Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 1 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 2 .
Kyrkoherde 1573-1586 i Säbrå (Y) 3 .
Kyrkoherde 1586-1589 i Härnösand (Y) 3 .
Kyrkoherde 1614-1621 i Neder-Luleå (BD) 3 .
Riksdagsman 1 .
F Laurentius Svenonis.
Född 1507 i Säbrå (Y).
Död 1579 i Säbrå (Y) 1 .
Kyrkoherde 1543-1572 i Säbrå (Y).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 1 .
Kyrkoherde 1573-1586 i Säbrå (Y) 3 .
Kyrkoherde 1586-1589 i Härnösand (Y) 3 .
Kyrkoherde 1614-1621 i Neder-Luleå (BD) 3 .
Riksdagsman 1 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 2 .
Person-Id: 738 i Johan Bures släktbok. Tillhör ej Bureätten enligt DNA-forskning, Peter Sjölund

Min farfars morfars mormors farfars farfars mormors systers man

Engelbertus Laurentii (Bure), f. 1542, son till företrädaren och adj. åt honom 1568. Som pastor till Sebrådz prestegäll beseglar han tiondelängderna fr. o. m. 1573, sista gången 12 mars 1589, och utgaf s. å. en hjälpskatt om 6 dlr. Då kon. Johan III år 1574 lät afyttra en del af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna med bördsrätt åt enskilda, tillöste sig khde Engelbrecht Larsson för 1308 mark 13½ seland i Hiersta (Geresta), 5 sel. i Legdan (Lögdom), belägna i Säbrå s:n, samt 2 sel. i Lindom och 2½ sel. i Mulgärd (Muggärd) af Häggdånger s:n, (Eckl. bost. 2, S. XXVII.) Med sin tjänst härst. förenade han fr. 1586 befattningen som förste khde i den nygrundade staden Hernösand (se I, s. 341) och blef genom byte med sin broder Johannes khde i Själevad 1589 (se III, s. 277) samt slutl. khde i Luleå, se Neder-Luleå.
Källa: Härnösands stifts herdaminne

Född i Säbrå 1542 död i Nederluleå 1621, Denne var Kyrkoherde i Säbrå under åren 1573-1586,Härnösand under åren 1586-1589,i Neder-Luleå under åren 1614-1621. Gift 1570 med Elisabeth Andersdotter (1549-1597), var dotter till prosten och kyrkoherden i Skellefteå Andreas Olai som förde lutherdomen till den socken, dennes hustru Anna Andersdotter Burea och tillhörde Bureätten.
De fick Barnen:
Andreas Engelbertsson (1571-1646) adlad Bure nr 126, den 10 maj 1624,till Norrby i Husby-Långhundra
Lars Engelbertsson Bure, f. 29/8 1573, Kyrkoherde på Gråmunkeholmen, Stockholm., d. 1612
Jonas Engelbertsson(1575-1655),adlad Bure nr 126. år 1624, introducerades 1627, Riksdagsman
Olof Engelbertsson(1578-1655),adlad Bure nr 126, år 1621,Borgmästare i Stockholm, President i Kungliga Hovrätten i Åbo och Läkare
Magdalena Engelbertsdotter Bure (1581-1668) gift med kyrkoherden i Nora Zacharias Jonsson (1580-1638),barnen kallar sig Bureus efter modern
Daniel Engelbertsson född. 26 Jul 1586 i Säbrå, dog ung
Anna Engelbertsdotter Bure (1588-1665)gift med Axel Hansson Kewenbrink Tullnär i Västerås. Assessor vid Åbo Hovrätt, Vice President vid Åbo Hovrätt,död 1632. Anna var stammoder för svenska adliga Kewenbrinkar.
Källa: Adelsapen.com

Härnösands stifts herdaminne uppger att han föddes 1542 som son till kyrkoherden Lars Svenonis i Säbrå. Han fick privat undervisning i hemmet av fadern, sedan i Gävle skola och slutligen i Uppsala 1561. Han prästvigdes till att bli sin fars adjunkt 1568 och blev 1579 dennes efterträdare såsom kyrkoherde i Säbrå med annexen Häggdånger, Hernö och Stigsjö. Han fick 1568 tillstånd att förena befattningen som kyrkoherde i Säbrå med kyrkoherdebefattningen i det nygrundade Härnösand. Han var personligen närvarande vid det historiska Uppsala mötes beslut 1593, ”där han synes spelat en något mera framskjuten roll som deltagare i deputationerna till hertig Karl, ”och en af de bästa bevarade berättelserna om detta möte är sannolikt författad av honom. Han deltog dessutom i och undertecknade riksdagsbesluten i Uppsala 1594 och i Söderköping 1595. ”Själevads pastorat innehade han till år 1613, då han redan 70-årig, förmodligen på grund af sina söners framstående förtjänster, befordrades till Luleå pastorat.” Ärkebiskop Petrus Kenicius höll visitation i Luleå 18 juni 1614. Inför herr Engelbrekts andra gifte tog han sin fästmö till att dela hem och säng i förtid, vilket föranledde Uppsala domkapitel att utfärda tre månaders suspension från tjänsten, och själv gav han frivilligt fem daler till universitets kommunitet, enligt domkapitlets protokoll 3 februari 1599. Han avled 1621. Enligt Härnösands stifts herdaminne var han efter att första hustrun Elisabet Andersdotter avlidit 1597 omgift 1598 med en till namnet okänd kvinna. Slutligen gifte han sig med Malin Nilsdotter. Sönerna Andreas, Jonas och Olof Bure adlades, och dottern Anna blev ”stammoder för svenska adliga Kewenbrinkar”.
Källa: Bygdén (2004), d. 2, s. 199–201Y DNA Haplogroup:   R-Y11309  

Källa: https://www.familytreedna.com/public/Angermanland-Medelpa?iframe=yresults

Relationer och barn

Gift 1570 i Själevad (Y).
Elisabeth Andersdotter Bure. uparrow.png Född 1549-09-06 i Storkåge 4, Skellefteå (AC) 4 .
Död 1597-10-09 i Själevad (Y) 1 .
Andreas Bure. rightarrow.png Född 1571-08-14 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1646-02-04 i Husby-Långhundra (C) 4 .
Lars Engelbrektsson Bure. rightarrow.png Född 1573-08-29 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1612 i Riddarholmen, Stockholm (A) 1 .
Jonas Engelbrektsson Bure. rightarrow.png Född 1575-11-16 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1655-02-26 i Stockholm (A) 1 .
Olof Engelbertsson Bure. rightarrow.png Född 1578-09-02 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1655-12-13 i Åbo, Finland 5 .
Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure. rightarrow.png Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) 2 .
Anna Engelbertsdotter Bure. rightarrow.png Född 1588-10-15 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1630.
Relation med Malin Nilsdotter. uparrow.png Född i Gävle (X) 6 .
Död 1624 i Luleå (BD).
Källor
  1. Johan Bures släktbok 2014
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Wikipedia
  4. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
  5. Källreferens till gruppen Elgenstiernas Svenska adelns ättatavlor utan källa ovanför.
  6. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.