Ansedel Laurentius Svenonis

1507-1579

Född 1507 i Säbrå (Y).
Död 1579 i Säbrå (Y) 1 .
Laurentius Svenonis
Född 1507 i Säbrå (Y).
Död 1579 i Säbrå (Y) 1 .
Kyrkoherde 1543-1572 i Säbrå (Y).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1507 i Säbrå (Y).
Kyrkoherde 1543-1572 i Säbrå (Y).
Död 1579 i Säbrå (Y) 1 .
Person-Id: 1830 i Johan Bures släktbok. Tillhör ej Bureätten enligt DNA-forskning, Peter Sjölund

Laurentius Svenonis är farfars morfars farfars farfars farfars farfars mormors farbrors sonsons son


Svenonis (1543-72). Enligt Johannes Bureus, hvilkens uppgifter dock böra upptas med en viss försiktighet, lär denne adliga Bureättens förste närmare kände stamfader varit född 1507 ochtredje son till höfvitsmannen i Medelpad Sven Pedersson och Margareta Boosdotter från Hälsingland. I sin ungdom skall han insatts i Burakloster (?), där han af sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlefnaden, kom därifrån till Fransiskanerna i Upsala och blef altarist i domkyrkan, deinde præbendam animarum SÄBRÅ 95 administrandam suscepit.¹ Vid reformationens början begaf han sig till Sthm och blef Olai Petri lärjunge, sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blef khde i Säbrå 1543, men afböjde det af ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen öfver Ångermanland. Fr. o. m. 1543 arrenderar han några af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå. På Landstinget i Bjärtrå 29 okt. 1568 afgaf han jämte öfriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt kon. Johan III. Enligt taxeringen för Älfsborgs lösen år 1571 utgjorde khdens lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn1½ pund, mässing 1 pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12 hästar 4 för 76 mk och 1 sto för 9½ mk. Sammanlagda värdet uppgick till 1279 mk, hvaraf tiondedelen utgafs för ändamålet. Sina söner uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gefle skola och slutligen till Upsala. Tiondelängderna för år 1572 äro de sista, som bevittnats af Laurentius Svenonis, men enl. uppgift skall han dött först 1579.G. 1541 m. Margareta Engelbertsdotter Janzonia.Barn: Sven blef vid militien med sin faders samtycke och gjorde under sin farbroder Jonas Bure vackra prof, »donec eum suum in censum libitina referret»²; Engelbertus, f. 1542, khde i Säbrå, Hsand, Själevad och sist i Luleå; Petrus, »urgente aliquo naturæ vitio», blef handlande; Johannes, f. 24/1 1548, khde i Säbrån. 6; några döttrar.
Källa: Härnösands stifts herdaminneLaurentius Svenonis är farfars morfars farfars farfars farfars farfars mormors farbrors sonsons son till Lars Ohlsson:

Y DNA Haplogroup:   R-Y11309  

Källa: https://www.familytreedna.com/public/Angermanland-Medelpa?iframe=yresults

Relationer och barn

Relation med N.N.
Engelbertus Laurentii. rightarrow.png Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 1 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 2 .
Petrus Laurentii. Född 1546 i Säbrå (Y) 1 3 .
Död 1632 i Nordingrå (Y) 3 .
Hans Johannes Laurentii. rightarrow.png Född 1548-01-24 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1603-01-26 i Säbrå (Y) 2 .
Källor
  1. Johan Bures släktbok 2014
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. http://www.rabben.se/mormor/p7ed2b132.html

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.