Ansedel Petrus Olai Gestricius

1530-1607

Född 1530 i Gävle (X) 1 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 2 .
Petrus Olai Gestricius
Född 1530 i Gävle (X) 1 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 2 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 2 .
F Olof Olaus Mårtensson Martini.
Född 1500 i Teg, Umeå (AC).
Död 1587 i Gävle (X).
Rådman i Gävle (X).

   
 
   
 
M Karin Catarina Andersdotter Grubb.
Född 1510 i Grubb, Umeå lfs (AC).


MF Anders Persson Grubb.
Född 1470 i Grubbe, Umeå (AC) 3 .
Död 1543 i Grubbe, Umeå (AC) 3 .
Landsköpman i Grubbe, Umeå (AC).
Lappfogde från 1526 4 .
Underlagsman


MFF Per Andersson Grubbe.
Född 1445 i Grubbe, Umeå (AC) 3 .
Död 1526 i Grubbe, Umeå (AC) 5 .
Bikarl
Underlagsman

 
MM Mariet Jakobsdotter Bure.
Född 1473 i Bureå 8, Skellefteå (AC).
Död 1529 i Grube, Umeå (AC).


MMF Jakob Andersson Bure.
Född omkring 1460 i Bureå 6, Bureå, Skellefteå landförsamling (AC).
Död i Bureå 6, Bureå, Skellefteå landförsamling (AC).
Underlagsman 6 .

 

Levnadsbeskrivning

Född 1530 i Gävle (X) 1 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 2 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 2 .

Farfars morfars mormors farfars farfars mormors morfars systerdotters son

Mag. Petrus Olai Gestricius (1594-1607), f. i Gefle, där fadern Olof Mårtensson var rådman. I stadens för sin tid utmärkta skola erhöll sonen förmodligen sin första utbildning, och efter att i Tysklandvunnit magistergraden förordnades han år 1570 till rektor i samma skola. Denna tjänst miste han emellertid 1577 på grund af sin vägran att underskrifva Johan III:s liturgi och skall t. o. m. en tid hållits i fängsligt förvar å Stockholms slott. Efter frigifningen tillbragte han några år utan anställning, troligen i Gefle, under armod och betryck, sysselsatt med jordbruk, och höll enligt sägen själf på med att plöja åkern, då en enspännare år 1580 öfverbringade honom kgl. fullmakt som khde i Njurunda pastorat. Såsom sådan och tillika prost i Medelpad undertecknar han Upsala mötes beslut 1593. För sina stora gåfvor och berömliga förhållande blef han efter 14 års verksamhet i denna lilla församling kallad till »den förnemblige och widhberömde Umeå försambling». I Upsala Domkapitels protokoll 1 mars1594 heter det: »De pastore Umensi conclusum est, ut dn Petrus Olavi Gestricius eo mittatur primo quoque tempore». Han tillträdde i april samma år och verkade här med högsta beröm, till dess han saligen ändade sina dagar 1607.
G. m. Malin Nilsdotter, borgmästardotter fr. Gefle, blef efter mannens död omg. m. prosten och khden i N. Luleå Engelbertus Laurentii och lefde där ännu 1624. Af sönerna, som efter födelseorten antogo namnet Njurenius, beklädde 4 liksom fadern rektoratet i Gefle skola, ett säkerligen enastående fall i det svenska befordringsväsendet.
Barn:
Anna, f. i Gefle, g. 10/8 1600 m. khden i Pedersöre i Finland Knut Henriksson, änka 1621, omg. m. khden därst. Sven Wigelius, d. hos sin måg khdenJ. Brenner i Cronoby, d. 1/2 1664, 84 år;
Olaus, rektor i Gefle 1616, prost o. khde i Umeå, n. 18; Ericus, f. 1592, fil. mag., rektor i Gefle 1619, khde i Umeå, n. 19;
Nicolaus, stud. i Wittenberg 1614, fil. mag., rektor i Gefle 1623, sist i Sthm 1625;
Johannes, fil. mag., rektor i Gefle 1625, khde i Enköping; Anders, huspredikant hos riksrådet Jöns Kurck, g. m. Magdalena Knutsdotter, systern Annas styfdotter; Gunnila, g. m. borgaren och rådmannen Hans Christerson Trast i Umeå
Källa: Härnösans stifts herdnaminne

Relationer och barn

Gift 1579 i Gävle (X).
Malin Nilsdotter. uparrow.png Född i Gävle (X) 7 .
Död 1624 i Luleå (BD).
Olaus Petri Njurenius. rightarrow.png Född 1580 i Njurunda (Y) 2 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 2 .
Johannes Petri Niurenius. rightarrow.png Född 1596 i Njurunda (Y) 8 .
Död 1641 i Enköping (U) 8 .
Källor
  1. Mats Sjödén
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Gun Wiklund
  4. Wikipedia
  5. Knuuti Jamsen
  6. Johan Bures släktbok 2014
  7. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
  8. http://www.herrmattsslakt.se/ab/ms/pd97e106a.html

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.