Ansedel Olaus Petri Njurenius

1580-1645

Född 1580 i Njurunda (Y) 1 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 1 .
Olaus Petri Njurenius
Född 1580 i Njurunda (Y) 1 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 1 .
Rektor Vasaakademin 1619 1 .
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) 1 .
F Petrus Olai Gestricius.
Född 1530 i Gävle (X) 2 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 1 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 1 .

FF Olof Olaus Mårtensson Martini.
Född 1500 i Teg, Umeå (AC).
Död 1587 i Gävle (X).
Rådman i Gävle (X).

 
 
FM Karin Catarina Andersdotter Grubb.
Född 1510 i Grubb, Umeå lfs (AC).FMF Anders Persson Grubb.
Född 1470 i Grubbe, Umeå (AC) 3 .
Död 1543 i Grubbe, Umeå (AC) 3 .
Landsköpman i Grubbe, Umeå (AC).
Lappfogde från 1526 4 .
Underlagsman


FMM Mariet Jakobsdotter Bure.
Född 1473 i Bureå 8, Skellefteå (AC).
Död 1529 i Grube, Umeå (AC).

M Malin Nilsdotter.
Född i Gävle (X) 5 .
Död 1624 i Luleå (BD).

MF Nils Björnsson.
Född 1515 i Gävle (X) 2 .

Borgmästare

 
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1580 i Njurunda (Y) 1 .
Rektor Vasaakademin 1619 1 .
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) 1 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 1 .

Farfars morfars mormors farfars farfars mormors morfars systerdotters sonson
Olaus Petri Njurenius är maken till en syssling till en ana av den 10:e generationen till Lars Ohlsson eller
en brylling till en ana av den 11:e generationen till Lars Ohlsson eller
maken till femmänning till en ana av den 11:e generationen till Lars Ohlsson.

Född 1580 i Njurunda (Y). Död i Umeå. Kyrkoherde i Umeå lfs. Student vid Uppsala universitet 1599, inskriven vid universietet i Helmstedt 1605-10-15 promoverades där till fil. mag. 1607. Efter kortare uppehåll vid Greifsvalds universitet lät han immatrikulera sig vid universitet i Wittenberg 27 oktober samma år. Omkring 1611 anställning vid Gävle skola, 1615 dess rektor och tillika förste prebendepastor i Hill församling. Med sin svärfar ärkebiskop P. Kenicius på en visitiationsresa till Torneå.Då kh Rudbeckius tillkännagivit sin avsikt att frånträda Umeå pastorat, insände församlingborna 1618-02-24 en supplik, som remiterades till ärkebiskopen vilken i brev rikskansleren Axel Oxerntierna 1618-05-07 hemställde,>>M. Olaus rector scholæ Gefvaliensis, som är Petri son, fordom pastoris i uma, må komma därtill efter han hafver tjänt vid skolan öfver 6 år och församblingen eljest begärer honom, och det tjänar vara en skickelig man både till lärdom och lefverne, som dit skulle förordnas<<. Niurenius tillträdde pastoratet i Maj 1619 och upplade en bok över kyrkans inventarier och räkenskaper, den enda bevarade från tiden före 1721. Utnämnd till prost 1623 blev han en nitisk främjare av själavården ej blott inom moderförsamlingen utan även bland den underlydande lappmarkens befolkning, vilken under företrädarens tid fått åtnöja sig med predikan endast en gång om året i Lycksele lilla kapell. För riksrådet Johan Skytte,offentliga fick Niurenius tillfälle att framhålla nödvändigheten att förbättra den andliga upplysningen bland de mycket efterblivna lapparna, genom anläggande av en skola på deras egen mark. Förslaget ledde till den första lappskolan i Piteå prästgård nedlades och en ny skola den s. k. Skytteanska inrättades i Lycksele,där undervisningen började 1632. Till lärjungarnas nytta utgav han ett par läroböcker, och hans intresse för lappfolkets liv, åskådningar och gamla sedvänjor tog sig formen av en på latinaffattad Lapplandsbeskrevning, vilken ej hann bli tryckt under hans livstid, men i stor utsträckning tillgodogjorts av senare forskare.Ivrigt verksam för att Umeå stad skulle få en skola, Prostens hushåll omfattade 1628 14 personer, Iskrivelse till ärkebiskopen 1638-04-24 anhåller Niurenius att bliva förskonad från en av domkapitlet nyutnämnda 2:dre kapellan Laurentius Phalonis, emedan det var svårt för honom att ha två gifta kaplaner att löna och föda och ringa har att göra. >>Ty så snart jag icke predikar hvar söndagh blifver jag af församlingen tiltalter<<, slutar prosten sin inlaga, som emellertid ej hade åsyftad verkan. Hans död inträffar 1645-09-24 helt oförmodadt efter en hård, häftig sjukddom, och han begravdes i landskyrkans kor under den sten han därlåtit lägga över sin föräldrars gravställe. Bland hans jordiska kvarlevor i den vid en omläggning av korets golv öppnade graven fann man en röd sammetskalott och ett par mässingbågade glasögon

Källa: Bygdén, Härnösands stifts herdaminne.

Relationer och barn

Gift 1613 1 .
Barbro Kenicia (Königsson). uparrow.png Född 1591 i Umeå(AC).
Död 1622 i Umeå (AC).
Petrus Plantin. Född 1613 i Gävle (X) 6 .
Död 1657 i Bollnäs (X) 6 .
Johan Plantin. Född 1620 i Umeå (AC) 7 .
Gift 1625 i Umeå (AC) 1 .
Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus. uparrow.png Född 1605-09-01 i Nora (Y) 1 .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) 2 .
Zacharias Olai Plantin. rightarrow.png Född 1625 i Umeå (AC) 8 .
Död 1688 i Offewrdal (Z) 1 .
Margareta Olofsdotter Plantin. rightarrow.png Född 1627-09-30 i Kyrkbordet, Umeå (AC) 9 .
Död 1701-05-12 i Kyrkbordet, Anundsjö (Y) 9 .
Ericus Olai Plantin. rightarrow.png Född 1633 i Umeå, Umeå stadsförs (AC).
Död 1688-11-07 i Umeå, Umeå stadsförs (AC) 1 .
Nicolaus Olai Plantin. rightarrow.png Född 1629-01-24 i Umeå prästgård, Umeå (AC) 1 .
Död 1685 i Nederluleå (BD) 1 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Mats Sjödén
  3. Gun Wiklund
  4. Wikipedia
  5. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
  6. Uppsalas stifts herdnaminne
  7. Dis
  8. Jan Eurenius
  9. Anbytarforum

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.