Ansedel Olof Danielsson Hoffman

1607-

Född 1607 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Olof Danielsson Hoffman
Född 1607 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Bonde från 1627 till 1667 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
F Daniel Jonsson.
Född 1575 i Hov, Härnö (Y) 2 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Bonde i Kungsgården, Bjärtrå (Y).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1607 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Bonde från 1627 till 1667 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).

Db 1649 6/4
Nämden haver avdömt, att givas fastebrev oppå - 4 ½ marker jord uti Kyrkiebordet och Skough Socken belägen. som hustro Brijta Nilsdotter ibidem av Joen Danielsson i Röö och Högsiö Socken samt hans broder Olof Danielsson oppå Kongsgården i Biertrådh Socken för - 11. daler - 8. öre Svenskt Silvermynt köpt haver, vilken jord en lång tid haver i oppbod ståndit.Item på lika sätt tillstås Johan Olofsson i Kyrkobordet och Skough Socken fastebrev oppå - 4 ½ marker jord ibidem, som han ock för sig och sine syskon köpt haver och därföre givit - 11. daler - 8. öre Svenskt Silf: M:t

Db 1649 17/12
Anlangande det hemmans- och Jordebyte med gårdar, som förrige Befallningsmannen Väl:t Ifwar Mårthensson och Oloff Danielsson i Konungsgården med varandra bytt och skiftat hava som evärdeligen bliva skulle. Ifwar Mårthensson haver givit Olof Danielsson sitt hemman och gård i By och Skough Socken, och Olof givit Ifwar igen sitt hemman och gård uti Konungsgården och Biertrådh Socken liggandes. Dock haver Olof Danielsson på detta Nämden haver avdömt, att givas fastebrev oppå - 4 ½ marker jord uti Kyrkiebordet och Skough Socken belägen. som hustro Brijta Nilsdotter ibidem av Joen Danielsson i Röö och Högsiö Socken samt hans broder Olof Danielsson oppå Kongsgården i Biertrådh Socken för - 11. daler - 8. öre Svenskt Silvermynt köpt haver, vilken jord en lång tid haver i oppbod ståndit. Item på lika sätt tillstås Johan Olofsson i Kyrkobordet och Skough Socken fastebrev oppå - 4 ½ marker jord ibidem, som han ock för sig och sine syskon köpt haver och därföre givit - 11. daler - 8. öre Svenskt Silf: M:t

Db 1649 17/12
Anlangande det hemmans- och Jordebyte med gårdar, som förrige Befallningsmannen Väl:t Ifwar Mårthensson och Oloff Danielsson i Konungsgården med varandra bytt och skiftat hava som evärdeligen bliva skulle. Ifwar Mårthensson haver givit Olof Danielsson sitt hemman och gård i By och Skough Socken, och Olof givit Ifwar igen sitt hemman och gård uti onungsgården och Biertrådh Socken liggandes. Dock haver Olof Danielsson på detta Tinget såväl som tillförene klandrat och ångrat samma byte skett vara, och eljest föregivit varit hans barns jord ibland den som han i Kongzgården bortbytt haver. Varföre haver Rätten begärat av Ifwar om han ville sig tillfrids giva och sitt hemman och gård i By igentaga och låta Olof sin bortbytta hus och jord uti Kongsgården igen bekomma. Alltså äre parterne nu således här inför Rätten med handsträckning förente blevne, att var tager sitt igen som varit haver förrän som något byte dem emellan skedde, vad som jorden vidkommer. Men för det att Ifwar haver hållit Landsens - 24. oppå syn vid Kongsgården och därunder vunnit Skog samt äng och kvarneställen, haver Olof Danielsson därföre så väl som i återbytet utlovat giva Ifwar - 50. daler Silf: Mynt /:såsom :/ och icke heller något fordra av Ifwar för det han haver förbättrat och b gården i Byggt, utan den ene kännes vid By med hus och jord, och i lika måtto den andra vid Konungsgården som nu är och står, och ingen av dem hava häremot makt något klandra att härefter invända, vid dombrotts plikt, och likväl ståndaktigt vara som nu beslutit är.

Db 1672 26/10
Anlangande Olof Danielssons hemman i Kungsgården som Joen Olsson Nohlwijk för stor skuldfordran pantevis hade laga oppbod uppå, så haver han förunt hans Son Daniel Olofsson det att återbörda. Nu kommer Daniels Halvbroder Gabriel Olsson förmenandes sig så när vara att behålla hemmanet som han. Men såsom det prövas, att Daniel det för många år sedan ur oskylde mans händer haver löst, och därpå stor bekostnad gjort hemmanet till upprättelse, jämväl ock understödjat att föräldrarna och halvsyskonen därav sin föda haft, Allt därföre befinner Rätten skäligt, att Daniel Olsson bliver vid hela hemmanet och efter dess tillfyllest erlagde betalning till Creditorerna och av dem undfångne kvittobrev, si g därpå laga fastebrev söka kan.
Och vad sig vidkommer att Daniels grannar /:som han klagar :/ vedhugga till Salo och sig till nyttorödja, utan lov över sin skatt, utsläppa sina getter, värnlöst svinen oklavade och oringade, ökarne okrokade och under Körslen om Sommaren uti åkern stundom lösa och stundom kedjade, som nogsamt sanning med vittnen bevistes, varföre sådan obillighet att förekomma, blev det avsagt, att ingendera grannen skall hava makt härefter någon vedhuggning eller röjning göra förrän skogen efter skatten honom tillmätt bliver, eller mista arbetet sitt. Ökerne och getterne som okrokade och värnlöse gå, och skada göra, insättes och utlöstes, efter som skadan mätin varder. Sammaledes där sker som om Svinen i äkern släppes eller köras. Och de svin som ej ringas om Sommaren borttagas var tredje unmder Cronan som Sal: och Glorwyrdigst i Åminnelse Konung Carls den Niondes ---- Ordinantie 1590 uti Nyköping förbättrat, utvisar.

Källa: Per Sundin


Relationer och barn

Gift 1635 i Högsjö (Y).
Anna Danielsdotter. uparrow.png Född omkring 1595 i Utanö, Högsjö (Y) 3 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 4 .
Daniel Olofsson Hoffman. rightarrow.png Född omkring 1635 i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Död 1719 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 5 .
Anna Olofsdotter. rightarrow.png Född 1639 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 6 .
Död 1719 i Orsta 1, Nordingrå (Y) 6 .
Gift.
NN Nilsdotter. Född 1610 i Norrland 1, Bjärtrå (Y) 7 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Källor
  1. Hans Erik Hultman
  2. DIS 8337
  3. Jan Eurenius
  4. Geni
  5. Michael Östman
  6. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  7. Per Sundin

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.