Ansedel Laurentis Magni Blix

1530-1612

Född 1530 i Undersåker (Z).
Död 1612 i Sør-Trøndelag (NO).
Laurentis Magni Blix
Född 1530 i Undersåker (Z).
Död 1612 i Sør-Trøndelag (NO).
Kyrkoherde mellan 1566 och 1611 i Undersåker (Z) 1 .
F Måns Mogens Karlsson Blix Carolus.
Född omkring 1502 i Kluxås, Näs (Z) 2 .
Död mellan 1566 och 1570 i Undersåker (Z) 2 .
Kyrkoherde 1551 i Lit (Z).
Kyrkoherde mellan 1532 och 1566 i Undersåker (Z) 1 .

   
 
   
 
M Ingrid Grete Hansdotter.
Född 1500 i Norrala (X) 3 .
Död 1530 i Undersåker (Z).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1530 i Undersåker (Z).
Kyrkoherde mellan 1566 och 1611 i Undersåker (Z) 1 .
Död 1612 i Sør-Trøndelag (NO).

Laurentius Magni (Larens Månsson) Blix (1566-1611), företrädarens son, nämnes kapellan i Undersåker i ett bref dat. 3 mars 1561 (DN 15 n. 693). Omtalas ha brutit benet vid ett fall från hästen, då han ridit ut för att kunskapa om norrmännens infall i Jämtland vid slutet af år 1563. Som khde i Undersåker utkvitterar han 14 juli 1566 sex t:r korn till vin, vax och offläte och deltager i det jämtländska prästerskapets trohetsförsäkran till kon. Johan III, afgifven i Oviken 21 okt. 1568. Under herr Laurentz' tid inföll den Trondhjemska reformatsen 1589, och han nämnes bland utställarne af fullmakten för de tre jämtländska prästmän, hvilka utsetts att närvara vid kon. Christian IV:s hyllning i Oslo 8 juni 1591.
En kommission, bestående af kon. befallningsman i Jämtland Arild Olsen, Jörgen Henriksson och pastor Lauritz Mogenssen i Undersager, redogör i ett bref af 16 mars 1603 för sina försök att åstadkomma förlikning i en tvist mellan borgmästaren Mårten Olson i Hsand och några Ragundabönder rörande ett laxfiske i Fors (JFT 3, s. 162).
Vid Baltzarfejdens utbrott 1611 rymde khden i likhet med många andra till Norge och begaf sig till sin son Erik, khde i Opdalen, där han inom kort afled vid hög ålder. Före flykten hade han åt en bonde Joen i Edsåsen anförtrott åtskilliga ägohandlingar rörande Undersåkers prästbord, nedlagda i en brefkista, som en tid efter fejdens stillande öfversändes till herr Erik i Opdalen. Brodern, khde Salomon Blix i Lit, påträffade sedermera dessa aktstycken i sin sal. faders gömmor och återställde dem till Undersåkers kyrka på khde Adam Klangundii tid (Eckl. bost. 3, s. 262). Vid Undersåkers ting 14 maj 1688 ransakades om ett hemman i Eggen, hvarvid befanns att sal. khden Lars Månsson haft det i possession och att hans son Salomon och hans måg sal. herr Hans Nilsson i Berg d. 21 mars 1632 försålt detta hemman jämte Svensta till Erik Carlsson.
Åren 1600-01 hade herr Lars skattat ½ span korn för hvardera af dessa fastigheter.
G. m. Kirsten Eriksdotter, enl. ett släktregister angifven som dotter till landsprosten Erik Anderson i Oviken. Hon hade sitt änkesäte på Svensta och bodde där 1616-21.
Barn:
mag. Mogens Larsen Blix, faderns kapellan 1612, sist sogneprest vid domkyrkan i Trondhjem, se nedan;
mag. Hans Blix, rektor i Wiborgs skola fr. 1605-06, mag. vid Köpenhamns univ. 11/5 1615, d. samma dag han skulle ordineras till biskop i Wiborgs stift;
Erik Blix, f. 1570, blef sogneprest i Opdalen 1609, UNDERSÅKER 271 d. 29/4 1633, 63 år;
Margareta, g. m. khden Hans Nielsen Berg i Ragunda;Lisbeth, g. m. herr Joen, pastor i Tierreby (Tjæreby) på Själland;
Marte, g. m. Jämtlandsfogden Arild Olsen; Salomon Blix, sist prost och khde i Lit. (Optegnelserur »Bernhofternes Familie bog» i Lassens Samlinger, Norske Riksarkiv, meddel. af stud. jur. Henning Sollied.)
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift.
Kirstin Eriksdotter. uparrow.png Född 1540 i Oviken (Z).
Död 1621 i Undersåker (Z).
Margareta Larsdotter Blix. rightarrow.png Född 1572 i Undersåker (Z) 1 .
Källor
  1. Michael Östman
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. http://www.genealogi.se/norrala/data/default.html

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.