Ansedel Måns Mogens Karlsson Blix Carolus

1502?-(1566..1570)

Född omkring 1502 i Kluxås, Näs (Z) 1 .
Död mellan 1566 och 1570 i Undersåker (Z) 1 .
Måns Mogens Karlsson Blix Carolus
Född omkring 1502 i Kluxås, Näs (Z) 1 .
Död mellan 1566 och 1570 i Undersåker (Z) 1 .
Kyrkoherde 1551 i Lit (Z).
Kyrkoherde mellan 1532 och 1566 i Undersåker (Z) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1502 i Kluxås, Näs (Z) 1 .
Kyrkoherde 1551 i Lit (Z).
Kyrkoherde mellan 1532 och 1566 i Undersåker (Z) 2 .
Död mellan 1566 och 1570 i Undersåker (Z) 1 .

Måns (Mogens) Karlsson (Blix)¹ (1532-66), f. omkr. 1502 i Näs s:n, son till Karl Larenson i Kluxås, en förmögen odalman, som omnämnes i flera handlingar från åren 1513-38 och utom Mogens hade sönerna Jens och Olof.² Vid det prosteting, som hölls i Undersåker S:t Henriks dag (19 jan.) 1532 af prosten Erik Andersson, lagfästes prästbordets fastighetsinnehaf och iskerättigheter, förmodligen i samband med herr Måns' tillträde som khde härstädes. Kyrkans rätt till en åt henne donerad jordepart Öjestad, som enskilda sökt tillägna sig, fastslogs genom ett bref, utfärdadt in profesto Eschilli (11 juni) 1536 af en synenämnd, bestående af 6 jämtländska präster och 7 bönder. Äfven prästbordets andel i Ösefisket sökte man kringskära. Tre bröder Nils, Erik och Joen Bengtsöner i Remo påstodo, att prästen ej var berättigad åtnjuta mer än tredjedelen i detta fiske, men herr Mons kunde med vittnen och gamla handlingar bevisa, atthalfparten af fisket i mer än 200 år legat under kyrkan, och redan tvenne gånger förut tilldömts prästen, hvilken dom ånyo fastställdes af en tolfmannanämnd å Jämtamotet 1548. Herr Mons i Undersåker beseglar som vittnesman åtskilliga andra handlingar under åren 1537-56. Uppgifvesha dött 1570, men måste senast 1566 frånträdt pastoratet till förmån för sin son Lars.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne

_________¹ Af Tunæus är han uppförd under namnet Magnus Petri och anges varit son till en norskadelsman, som flytt till Jämtland undan Christian Tyranns bödelsyxa 1502. Att en släkt medtillnamnet Blix funnits i Jämtland redan 1410 framgår af Jämtarnes bref, DN 16, n. 60, där enMagnus Blixe omnämnes.² Af dessa var Jens präst 1537 (DN 14, n. 760), Olof öfvertog fädernegården Kluxås 1538 mot villkor att föda fadern till döddagar (DN 3, n. 1153).

G. m. Inga Hansdotter från Norrala i Hälsingland.
Barn:
Larens, faderns efterträdare;
Bengt, khde i Gudmundrå n. 9;
Peder, f. 14/5 1542, landsskrifvare i Ångermanland, kamrerare öfver Nordlanden, d. iStyrnäs, begr. 14/8 1632;
Olof, laxfogde i Ångermanland, bodde i Sollefteå 1593;
Simon, landsskrifvare i Ångermanland, borgmästare i Hsand;
Erik, khde och prost i Oviken;
Carl, lefde 1593;
en dotter m. Olof Jonsson i Kapp.
Källa: Härnösands stifts herdnaminnne


Relationer och barn

Gift 1530 i Undersåker (Z).
Ingrid Grete Hansdotter. Född 1500 i Norrala (X) 3 .
Död 1530 i Undersåker (Z).
Laurentis Magni Blix. rightarrow.png Född 1530 i Undersåker (Z).
Död 1612 i Sør-Trøndelag (NO).
Per Månsson Blix. rightarrow.png Född 1542-05-14 i Undersåker (Z) 4 .
Död 1632-08-14 i Styrnäs (Y).
Gift.
N.N.
Bengt Månsson Blix. rightarrow.png Död 1602 i Gudmundrå (Y) 5 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Michael Östman
  3. http://www.genealogi.se/norrala/data/default.html
  4. Alf Nilsson
  5. Tord Bylund

Framställd 2024-07-22 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.