Ansedel Adam Jonsson Blad

1813-1899

Född 1813-04-09 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 1 .
Soldat
Gratialist i Brungården, Frinnaryd (F) 2 .
Död 1899-04-02 i Frinnaryd (F) 3 .
Adam Jonsson Blad
Född 1813-04-09 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 1 .
Död 1899-04-02 i Frinnaryd (F) 3 .
Soldat
Gratialist i Brungården, Frinnaryd (F) 2 .
F Jöns Nilsson.
Född 1767-05-07 i Bänarp, Frinnaryd (F) 4 .
Död 1821-07-14 i Lilla Vispan, Frinnaryd (F) 5 .
Bonde i Nedby, Frinnaryd (F) 6 .

FF Nils Svensson.
Född 1735-09-19 i Bänarp, Frinnaryd (F) 7 .
Död 1772-01-27 i Bänarp, Frinnaryd (F) 8 .
Bonde i Bänarp, Frinnaryd (F).


FFF Sven Persson.
Född 1700 i Bänarp, Frinnaryd (F) 9 .
Död 1776-07-11 i Bänarp, Frinnaryd (F) 9 .


FFFF Per Jönsson.
Född beräknat 1650 10 .
Död 1737-04-12 i Bänarp, Frinnaryd (F) 10 .
Kyrkvärd 1701 i Frinnaryd (F) 11 .


FFFM Karin Josefsdotter.
Född beräknat 1666 i Frinnaryd (F) 12 .
Död 1725-11-21 i Bänarp, Frinnaryd (F) 12 .


FFM Kerstin Nilsdotter.
Född 1704-01-03 i Målen, Linderås (F) 13 .
Död 1740-10-15 i Bänarp, Frinnaryd (F) 13 .


FFMF Nils Bleckert.


Soldat


FFMM Kerstin Nilsdotter.
Född omkring 1677 13 .
Död 1742-06-25 i Wippersjö soldattorp, Linderås (F) 13 .

FM Maja Maria Månsdotter.
Född 1742-10-15 i Knoghult, Bälaryd (F) 14 .
Död 1822-01-20 i Sunhult, Frinnaryd (F) 15 .


FMF Måns Nilsson.
Född 1700 i Knohult, Bälaryd (F) 14 .
Begravd 1745-06-30 i Bällarud 13 .
Bonde i Knohult Norrgård, Bälaryd (F) 13 .


FMFF Nils Toresson.

Död 1709 i Knohult, Bälaryd (F) 13 .


FMFM Kerstin Larsdotter.

Begravd 1726-08-07 i Bälaryd (F) 13 .


FMM Annika Jönsdotter.
Född 1702 13 .
Död 1770-8?-08 i Knohult, Bälaryd (F) 13 .


FMMF Jöns Jönsson.

Begravd 1746-11-29 i Knohult, Bälaryd (F) 13 .


FMMM Ingeborg NN.

Begravd 1712-02-18 i Tälö, Bälaryd (F) 13 .

M Stina Jonsdotter.
Född 1768-07-13 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 16 .
Död 1850-09-13 i Backa Fallet, Frinnaryd (F) 17 .

MF Jonas Larsson.
Född 1737 i Frinnaryd (F) 18 .
Död 1821-01-04 i Vispan, Frinnaryd (F) 19 .
Bonde i Bännarp, Frinnaryd (F) 18 .

   
 
   
 
MM Sara Isaksdotter.
Född 1729-07-13 i Hula, Frinnaryd (F) 20 .
Död 1810-05-28 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 20 .

   
 

MMM Ingrid Nilsdotter.
Född 1684-08-17 i Hulu, Frinnaryd (F) 13 .
Död 1742-04-28 i Hulu, Frinnaryd (F) 13 .


MMMF Nils Ingelsson.
Född i Frinnaryd (F) 21 .


 

Levnadsbeskrivning

Född 1813-04-09 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 1 .
Döpt 1813-04-09 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 1 .
Soldat
Levde före 1818 i Frinnaryd (F) 22 .
Levde i Lilla Vispan, Sörgården, Frinnaryd (F) 23 .
Flyttade 1822 från Frinnaryd (F) till Soldattorpet Klinten, Marbäck (F) 24 .
Klintens soldattorp i Marbäck är mycket välbevarad och fin bild finns på Marbäcks hembygdsförenings hemsida: https://www.hembygd.se/marback/plats/215834/picture/39481
Levde i Klinten soldattorp ner: 32, Marbäck (F).
Flyttade 1839 från Marbäck (F) till Frinnaryds Brunnsgård, Soldattorpet, Frinnaryd (F).
Levde i Soldattorpet Nr: 41, Brunnsgården, Säby (F) 25 .
Flyttade från Brunnsgårdens, Soldattorpet, Frinnaryd (F) till Fridhem, Brunnsgården, Frinnaryd (F) 26 .
Levde i Fridhem, Brunnsgården, Frinnaryd (F) 25 .
Gratialist i Brungården, Frinnaryd (F) 2 .
Levde i Fridhem, Brunnsgården, Frinnaryd (F) 27 .
Död 1899-04-02 i Frinnaryd (F) 3 .
Adam förekommer i Frinnaryd (F) AI:3 (1816-1821) Bild 114 / Sida 211, Frinnaryd (F) AI:3 (1816-1821) Bild 114 / Sida 211 och födelseboken Frinnaryd (F) C:4 (1795-1842) Bild 78 / Sida 145

Utdrag ur soldatregister:
BLAD Adam Torpnr JR-00-0162, SOLDATREGISTRET SMÅLAND, Aktnummer JR-00-0162-1830
Kompani NORRA VEDBO KOMPANI, Rote Eket, Socken Marbäck, Regemente Jönköpings regemente

BLAD Adam Torpnr JR-00-0174, SOLDATREGISTRET SMÅLAND, Aktnummer JR-00-0174-1838
Kompani NORRA VEDBO KOMPANI, Rote Frinnaryd, Socken Frinnaryd, Regemente Jönköpings regemente

BLAD Adam Torpnr JR-00-0174, SOLDATREGISTRET SMÅLAND Aktnummer JR-00-0174-1838

Kompani NORRA VEDBO KOMPANI, Rote Frinnaryd, Socken Frinnaryd, Regemente Jönköpings regemente

Antagen 18301208, erhållit Svärdsmedalj 1875051
Källa: Jönköpings regemente 395 (1871-1875) AD bild 469

Avsked vid generalmönstringen 18780622 med anmälan till underhåll.
Betyg: "Tjent utmärkt väl"
Källa: Jönköpings regemente 396 (1878-1891) AD bild 465

Brunnsgårdens Soldatorp Kallades "Fläcken" Läge strax öster om Norrgårdens husartorp. Bebott till 1879 av Adam Blad
Källa: Sigvard Torpman


Brunnsgårdens soldattorp. Läge omedelbart N n i Frinnaryds stn. Kallades tidigt förFläcken och omtalas redan på storskifteskartan från 1768. Torpet hade nummer 41 vid NorraVedbo kompani. Inga spår finns efter bebyggelse, men ladugården stod kvar fram tillsekelskiftet 1900. Fritz Johansson, min far, minns den väl från sin barndom.Soldattorpet var bebott till 1879 och den siste soldaten hette Adam Blad. Han var född iFrinnaryd 1813 och flyttade 1879 som gratialist till Fridhem, en stuga under Brunnsgårdensom byggts upp av en tidigare soldat Frid från Fläcken (se också underBacka/Fiskarehemmet). Var exakt detta Fridhem låg har inte kunnat fastställas. Var detmöjligen den lilla stugan (nu riven liksom fastigheten Haga) i östra delen av Hagatomten?Troligare är att Fridhem låg på åkern väster om Fläcken. Blads hustru hette Maja Persdotteroch var född i Marbäck 1814. Ett av makarna Blads barn, Frans August, blev med tiden soldatför Nedbyn under namnet Ström. Flera ättlingar till familjen Blad finns för övrigt idag iFrinnaryd och en av dem, Nils Söderholm, var med och satte upp minnesskylten.Före Adam Blad, från omkring 1812 till slutet av 1840-talet var Petter Frid soldat förBrunnsgårdsroten. Frid hade bl. a. deltagit med de svenska trupperna i fälttåget mot Napoleonår 1813, i slagen vid Dennewitz, Grossbeeren och Leipzig. Petter Frid byggde sigovannämnda gratialiststuga Fridhem och hann, innan han dog 1861, bli Frinnaryds kyrkasförste orgeltrampare. Det kan nämnas som ett kuriosa att Petter Frid är farfarsfar till GunnarFransson, Dalsäter.Skylten har följande inskription: BRUNNSGÅRDENS SOLDATTORP Fläcken Bebott till 1879

Källa: https://www.hembygd.se/frinnaryd/files/2017/02/HEL-TORPBOK-med-omslag.pdf


Nedbyns soldattorp kallades. Ännu finns lagården till torpet kvar i väl underhållet skick och runtom ladugården växer fortfarande en förvildad växt som har kommit från torpets kålgård längre ut på åkern. Det är fråga om den resedaliknande lungroten, Chenopodium Bonus-Henricus. Stugan som låg ute på åkern, ett femtital meter väster om skylten, stod kvar ett stycke in på 1900-talet tillsammans med några fruktträd och många äldre Frinnarydsbor har i sin ungdom samlats till lek och fotbollsspel på planen framför Kodöns lagård. Se också foton av Oskar Jarén i min bok Frinnaryd i Småland.Kodön upphörde redan 1888 att vara soldattorp. Därefter arrenderades det av Gustaf Göransson i Nedbyn och förenades snart med modergården. Torpet hade nummer 36 vid Norra Vedbo kompani och den siste som tjänade för roten var soldaten Frans August Ström, född 1848 i Frinnaryd, han var son till soldaten Adam Blad från Brunnsgårdens soldattorp. Ströms hustru hette Mattilda Charlotta Karlsdotter och makarna flyttade 1888 till Brinka, sedan till Karlstorp under Prästgården och därefter ner till Sanna i Gropen nere i stationssamhället.

Källa: Torp och backstugor i Frinnaryds socken - Henry Sjöstrand 2016


Relationer och barn

Gift 1836-10-23 i Lommaryd (F) 28 .
Maria Maja Persdotter. uparrow.png Född 1814-09-13 i Granstugan, Bommeryd, Marbäck (F) 29 .
Död 1895-08-18 i Fridhem, Frinnaryd (F) 30 .
Maria Charlotta Blad. Född 1837-06-23 i Soldattorpet, Klinten, Marbäck (F) 31 .
Död 1837-10-08 i Klinten, Marbäck (F) 24 .
Karl Johan Blad. rightarrow.png Född 1838-09-27 i Soldattorpet, Klinten, Marbäck (F) 32 .
Torpare
Död 1895-04-01 i Vispan, Frinnaryd (F) 33 .
Lovisa Charlotta Fredriksson f Adamsdotter. rightarrow.png Född 1840-11-21 i Soldattorpet, Frinnaryds Brunnsgård, Frinnaryd (F) 32 .
Död 1923-11-20 i Janstorp, Äskeryd, Södergård, Adelöv (F) 34 .
Johanna Josefina Nelson Blad. rightarrow.png Född 1843-03-11 i Soldattorpet, Frinnaryds Brunnsgård, Frinnaryd (F) 32 .
Död 1919-08-17 i Waseca County (Waseca), Minnesota, USA 35 .
Karolina Ström f Blad. rightarrow.png Född 1845-05-13 i Frinnaryd (F) 36 .
Död 1920-08-21 i Säby (F) 33 .
Frans August Adamsson Blad Ström. rightarrow.png Född 1848-01-30 i Soldattorpet, Frinnaryds Brunnsgård, Frinnaryd (F) 36 .
Soldat No: 36 vid JKR i Soldattorpet Nedbyn, Frinnaryd (F) 37 .
Död 1912-02-03 i Strömsholm, Frinnaryd (F) 38 .
Matilda Maria Johansson f Blad. rightarrow.png Född 1850-05-22 i Soldattorpet, Frinnaryds Brunnsgård, Frinnaryd (F) 39 .
Död 1925-09-07 i Frinnaryd (F) 40 .
Sofia Fröberg f Adamsdotter Blad. rightarrow.png Född 1853-05-13 i Frinnaryd (F) 41 .
Piga från 1870 till 1872 i Frinnaryd (F) 42 .
Piga i Frinnaryd (F) 42 .
Piga i Lassaretat, Sollefteå (Y) 43 .
Piga i Prestbordet, Sollefteå (Y) 44 .
Piga 18881100-18891027 i Säby, Carlslund, Visnum (S) 45 .
Piga hos Folkskolärare Johan Nordling f 1853 i Oviken (Z), boende i Kramfors 1890 i Kramfors, Gudmundrå (Y) 46 .
Hushållerska 1890-1892 i Kramfors, Gudmundrå (Y) 47 .
Död 1935-09-02 i Härnösand (Y) 48 .
Kristina Albertina Blad. rightarrow.png Född 1857-05-09 i Soldattorpet, Frinnaryds Brunnsgård, Frinnaryd (F) 39 .
Piga 1880 i Järnvägsstationen, Frinnaryd (F) 49 .
Piga i Brinka, Frinnaryd (F) 50 .
Död 1904-08-14 i Säby (F) 33 .
Oskar Fredrik Blad. Född 1860-09-30 i Frinnaryd (F) 51 .
Dräng i Brunnarp, Frinnaryd (F) 52 .
Död 1922-03-03 i Manhattan, New York, USA 53 .
Källor
 1. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 AD Bild 78 / sid 145
 2. Frinnaryd A1:15 Husförhör 1886-1894 p 11/209
 3. Frinnaryd (F) AIIa:1 (1895-1904) Bild 42 / Sida 32
 4. Frinnaryd A1:3 Husförhör 1816-1821 p 34/112
 5. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 AD Bild 164 / sid 317
 6. Frinnaryd (F) AI:2 (1806-1815) Bild 227 / Sida 441
 7. Frinnaryd C:2 F/V/D 1700-1765 p 137/256
 8. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 103/240
 9. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 104/240
 10. Frinnaryd C:2 F/V/D 1700-1765 p 237/256
 11. Mantalslängd 1701
 12. Frinnaryd C:2 F/V/D 1700-1765 p 233/256
 13. Mikael Vikholms hemsida
 14. Bälaryd C:2 1711-1789 AD Bild 97 / Sida 187
 15. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 AD Bild 165 / sid 319
 16. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 64/240
 17. Frinnaryd A1:7 Husförhör 1841-1850 AD Bild 36 / sid 28
 18. Frinnaryd A1:1 Husförhör 1790-1800 AD bild 45
 19. Norra Vedbo häradsrätt (F) FII:53 (1821-1821) Bild 91 / sid 175
 20. http://genea.se/Mikael/micke5k/sida0/h___q820.htm
 21. Dispyt
 22. Frinnaryd A1:3 Husförhör 1816-1821 AD Bild 37 / sid 61
 23. Frinnaryd A1:4 Husförhör 1821-1825 p 41/134
 24. Marbäck AI:8 (1836-1840) Bild 74 / sid 130
 25. Frinnaryd A1:14 Husförhör 1881-1885 p 36/182
 26. Frinnaryd A1:13 husförhör 1876-1880 p 29/175
 27. Frinnaryd A1:15 Husförhör 1886-1894 p 41/209
 28. Frinnaryd A1:10 husförhör 1861-1865 p 38/182
 29. Marbäck (F) C:4 (1789-1820) Bild 56 / sid 97
 30. Frinnaryd AII:1 Församlingsbok 1895-1904 AD p 42
 31. Marbäck C:5 F/V/D 1821-1855 AD Bild 60 / sid 111
 32. Frinnaryd A1:7 Husförhör 1841-1850 p 21/146
 33. Födda, vigda och döda i Jönköpings län
 34. Födda, vigda, döda i Adelöv
 35. USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid
 36. Frinnaryd A1:9 Husförhör 1860-1861 p 32/184
 37. Frinnaryd (F) AI:15 (1886-1894) Bild 90 / sid 72
 38. Sveriges dödsbok 1860-2016
 39. Frinnaryd A1:11 husförhör 1866-1870 p 31/170
 40. Begravda i Sverige
 41. Frinnaryd C:5 födde, vigsel. död, 1843-1861 p 56/102
 42. Ewa Klingberg
 43. Sollefteå A1:13 Husförhör 1875-1886 p 288/297
 44. Sollefteå A1:14B Husförhör 1887-1897 p 165/263
 45. Visnum AI:25 (1886-1890) Bild 421 / sid 411
 46. SVAR Folkräkning 1890
 47. SCB 1058 F/V/D 1892-1892 p 248/567
 48. Elisabeth Johansson
 49. Frinnaryd A1:13 husförhör 1876-1880 AD 194 / Sida 188
 50. Frinnaryd A1:14 Husförhör 1881-1885 p 12/182
 51. Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947
 52. Sverige, utvalda indexerade husförhörslängder, 1880-1893
 53. New York, New York, USA, utdrag ur dödböcker, 1862-1948

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.