Ansedel Karl Johan Blad

1838-1895

Född 1838-09-27 i Soldattorpet, Klinten, Marbäck (F) 1 .
Torpare
Död 1895-04-01 i Vispan, Frinnaryd (F) 2 .
Karl Johan Blad
Född 1838-09-27 i Soldattorpet, Klinten, Marbäck (F) 1 .
Död 1895-04-01 i Vispan, Frinnaryd (F) 2 .
Torpare
F Adam Jonsson Blad.
Född 1813-04-09 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 3 .
Död 1899-04-02 i Frinnaryd (F) 4 .
Soldat
Gratialist i Brungården, Frinnaryd (F) 5 .

FF Jöns Nilsson.
Född 1767-05-07 i Bänarp, Frinnaryd (F) 6 .
Död 1821-07-14 i Lilla Vispan, Frinnaryd (F) 7 .
Bonde i Nedby, Frinnaryd (F) 8 .


FFF Nils Svensson.
Född 1735-09-19 i Bänarp, Frinnaryd (F) 9 .
Död 1772-01-27 i Bänarp, Frinnaryd (F) 10 .
Bonde i Bänarp, Frinnaryd (F).


FFFF Sven Persson.
Född 1700 i Bänarp, Frinnaryd (F) 11 .
Död 1776-07-11 i Bänarp, Frinnaryd (F) 11 .


FFFM Kerstin Nilsdotter.
Född 1704-01-03 i Målen, Linderås (F) 12 .
Död 1740-10-15 i Bänarp, Frinnaryd (F) 12 .


FFM Maja Maria Månsdotter.
Född 1742-10-15 i Knoghult, Bälaryd (F) 13 .
Död 1822-01-20 i Sunhult, Frinnaryd (F) 14 .


FFMF Måns Nilsson.
Född 1700 i Knohult, Bälaryd (F) 13 .
Begravd 1745-06-30 i Bällarud 12 .
Bonde i Knohult Norrgård, Bälaryd (F) 12 .


FFMM Annika Jönsdotter.
Född 1702 12 .
Död 1770-8?-08 i Knohult, Bälaryd (F) 12 .

FM Stina Jonsdotter.
Född 1768-07-13 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 15 .
Död 1850-09-13 i Backa Fallet, Frinnaryd (F) 16 .


FMF Jonas Larsson.
Född 1737 i Frinnaryd (F) 17 .
Död 1821-01-04 i Vispan, Frinnaryd (F) 18 .
Bonde i Bännarp, Frinnaryd (F) 17 .

 
 

FMM Sara Isaksdotter.
Född 1729-07-13 i Hula, Frinnaryd (F) 19 .
Död 1810-05-28 i Nedbyn, Frinnaryd (F) 19 .

 

FMMM Ingrid Nilsdotter.
Född 1684-08-17 i Hulu, Frinnaryd (F) 12 .
Död 1742-04-28 i Hulu, Frinnaryd (F) 12 .

M Maria Maja Persdotter.
Född 1814-09-13 i Granstugan, Bommeryd, Marbäck (F) 20 .
Död 1895-08-18 i Fridhem, Frinnaryd (F) 21 .

MF Petter Jönsson.
Född 1768-04-04 i Gårbo, Frinnaryd (F) 22 .

Dräng i Offerstorp, Frinnaryd (F) 23 .
Torpare


MFF Jon Jönsson. 
 

MFM Maria Persdotter. 
 
MM Annika Andersdotter.
Född 1771-08-10 i Bänarp, Frinnaryd (F) 24 .MMF Anders Bergqvist.
Född 1744-09-10 i Bänarp, Frinnaryd (F) 25 .
Död 1825-12-04 i Bänarp, Frinnaryd (F) 25 .
Volontär 26 .
Soldat i Soldathemmet, Bärnarps rote, Frinnaryd (F) 27 .


MMFF Johan Jansson.
Född 28 .MMFM Margareta Andersdotter.
Född 1716 i Frinnaryd (F) 29 .MMM Sigrid Nilsdotter.
Född 1736-04-05 i Bänarp, Frinnaryd (F) 30 .
Död före 1806.

 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1838-09-27 i Soldattorpet, Klinten, Marbäck (F) 1 .
Flyttade 1839 från Marbäck (F) till Frinnaryds Brunnsgård, Soldattorpet, Frinnaryd (F).
Torpare
Levde 1880 i Frinnaryd Prästgård, Frinnaryd (F) 31 .
Levde 1890 i Vispan, Frinnaryd (F) 32 .
Död 1895-04-01 i Vispan, Frinnaryd (F) 2 .
Vispan under Prästgården. Av torpet återstår idag en ruin beväxt med ett körsbärsträd och några bärbuskar. Tidigare fanns nere i Vispeängen torpets brunn, som numera är igenlagd. Ladugården var belägen på nersidan om vägen, i ängskanten.
Visspan var ett gammalt prästgårdstorp som måste flyttas vid laga skiftet 1838. Det låg tidigare tillsammans med torpet Snärjan på den mark där Sörgården nu ligger. Den marken hörde alltså till Prästgården, innan gårdarna flyttades ut från Kyrkbyn.
Torpet Vispans åbyggnad bestod vid flyttningen 1838 (enligt byastämmoprotokollet) av stugbyggnad med stuga och ett litet kök samt förstuga ”gammal och i svagt skick underNäfver, Halm och Torftak samt något Suf å ena ändan av stugan”. Vidare fanns en bod, en loge, ett svinhus och en brunn. Nedtagning, transport, tomtning, uppsättning och täckning beräknades kosta sammanlagt 43 riksdaler och 4 skilling banco, men denna summa utgick inte ograverad som ersättning för flyttningen utan endast en mindre del.
Vispan var bebott till 1897 och revs inte så långt därefter. Fram till 1895 innehades torpet av en medlem av soldatsläkten Blad, nämligen Karl Johan Blad, född 1838 i Frinnaryd och son till soldaten Adam Blad. K.J. Blad avled i Vispan 1895. Hans hustru hette Anna Ulrika 9 Gustafsdotter, född 1838 i Glimminge, Malmöhus län, hon flyttade vid makens död ner till Frinnaryds stationssamhälle. Makarna hade 9 barn, av vilka åtminstone 3 for till Amerika.
Definitivt sista invånarna i Vispan var Karl Emil Alexandersson, född 1871 och hans hustru Anna Sofia Gustafsdotter, född 1863. Dessa två och deras barn lämnade Vispan 1897. Huruvida namnet har med ordet vispa ’geting’ att göra är osäkert med det är möjligt att det förhåller sig så.
På skylten står "VISPAN" Bebott till 1897.

Källa: https://www.hembygd.se/frinnaryd/files/2017/02/HEL-TORPBOK-med-omslag.pdf


Relationer och barn

Gift 1860-04-09 i Frinnaryd (F) 33 .
Anna Maria Ulrika Blad f Gustafsdotter. Född 1838-10-15 i Slimminge (M) 33 .
Död i USA.
Oskar Fredrik Lindholm Karlsson. Född 1860-09-22 i Soldattorpet, Frinnaryd (F) 34 .
Död i USA.
Johan August Karlsson. Född 1862-05-20 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 33 .
Dräng i Hästeryd, Frinnaryd (F) 35 .
Död i USA.
Hilda Charlotta Blad Karlsson. rightarrow.png Född 1865-08-19 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 33 .
Piga 1882 i Norrgården, Frinnaryd (F) 36 .
Piga i Brunsgården, Frinnaryd (F) 37 .
Död i USA.
Gustav Adolf Blad Karlsson. rightarrow.png Född 1868-12-14 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 33 .
Död 1925-03-25 i Panaca, Lincoln County, Nevada, USA 38 .
Karl Wilhelm Karlsson Blad. Född 1871-10-06 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 33 .
Död i USA.
Axel Hjalmar Karlsson. Född 1873-12-11 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 33 .
Död i USA.
Anna Sofia Peterson f Karlsson. rightarrow.png Född 1877-03-29 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 33 .
Död i USA.
Viktor Emanuel Blad Karlsson. Född 1882-05-07 i Wisfsan, Prästgården, Frinnaryd (F) 39 .
Död i USA.
c__bilderhemsidan_karlblad.jpg
Källor
 1. Frinnaryd A1:7 Husförhör 1841-1850 p 21/146
 2. Födda, vigda och döda i Jönköpings län
 3. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 AD Bild 78 / sid 145
 4. Frinnaryd (F) AIIa:1 (1895-1904) Bild 42 / Sida 32
 5. Frinnaryd A1:15 Husförhör 1886-1894 p 11/209
 6. Frinnaryd A1:3 Husförhör 1816-1821 p 34/112
 7. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 AD Bild 164 / sid 317
 8. Frinnaryd (F) AI:2 (1806-1815) Bild 227 / Sida 441
 9. Frinnaryd C:2 F/V/D 1700-1765 p 137/256
 10. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 103/240
 11. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 104/240
 12. Mikael Vikholms hemsida
 13. Bälaryd C:2 1711-1789 AD Bild 97 / Sida 187
 14. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 AD Bild 165 / sid 319
 15. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 64/240
 16. Frinnaryd A1:7 Husförhör 1841-1850 AD Bild 36 / sid 28
 17. Frinnaryd A1:1 Husförhör 1790-1800 AD bild 45
 18. Norra Vedbo häradsrätt (F) FII:53 (1821-1821) Bild 91 / sid 175
 19. http://genea.se/Mikael/micke5k/sida0/h___q820.htm
 20. Marbäck (F) C:4 (1789-1820) Bild 56 / sid 97
 21. Frinnaryd AII:1 Församlingsbok 1895-1904 AD p 42
 22. Marbäck A1:3 Husförhör 1790-1816 p 97/118
 23. Frinnaryd C:4 F/V/D 1795-1842 p 7/186
 24. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 68/240
 25. Frinnaryd AI:5 (1826-1835) Bild 38 / Sida 30
 26. Frinnaryd C:3 F/V/D 1766-1794 p 52/240
 27. Frinnaryd (F) AI:1 (1790-1800) Bild 55 / sid 97
 28. Frinnaryd C:2 F/V/D 1700-1765 Ad Bild 154 / sid 164
 29. Frinnaryd A1:1 Husförhör 1790-1800 AD Bild 55 / sid 97
 30. Frinnaryd A1:1 Husförhör 1790-1800 p 56/147
 31. Sveriges befolkning 1880
 32. Sveriges befolkning 1890
 33. Frinnaryd A1:15 Husförhör 1886-1894 p 88/209
 34. Frinnaryd C:5 födde, vigsel. död, 1843-1861 p 68/102
 35. Frinnaryd A1:15 Husförhör 1886-1894 p 106(209
 36. Frinnaryd A1:14 Husförhör 1881-1885 p 57/182
 37. Frinnaryd A1:15 Husförhör 1886-1894 p 43/209
 38. USA Find A Grave
 39. SCB Jönköping p 82/561

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.