Ansedel Hans Johannes Laurentii

1548-1603

Född 1548-01-24 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1603-01-26 i Säbrå (Y) 2 .
Hans Johannes Laurentii
Född 1548-01-24 i Säbrå (Y) 1 .
Död 1603-01-26 i Säbrå (Y) 2 .
Pastor 1589 i Själevad (Y) 2 .
Kyrkoherde i Härnösand (Y) 2 .
Riksdagsman 3 .
F Laurentius Svenonis.
Född 1507 i Säbrå (Y).
Död 1579 i Säbrå (Y) 1 .
Kyrkoherde 1543-1572 i Säbrå (Y).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1548-01-24 i Säbrå (Y) 1 .
Pastor 1589 i Själevad (Y) 2 .
Kyrkoherde i Härnösand (Y) 2 .
Riksdagsman 3 .
Död 1603-01-26 i Säbrå (Y) 2 .
Person-Id: 976 i Johan Bures släktbok. Tillhör ej Bureätten enligt DNA-forskning, Peter Sjölund

Min farfars morfars mormors farfars farfars mormors systers svåger

Johannes (Hans) Laurentii (1589-1603), f. 24 jan.1548 i Säbrå, son till khden Laurentius Svenonis härst. och broder till företrädaren. Han uppges ha varit docens i Gefle skola 1570, sedan komm. i Säbrå, tjänstgjorde i slutet af år 1588 som v. pastor i Själevad och blef 1589 khde därst. men fick redan s. å. genom pastoratsbyte med sin broder Engelbert transport till Säbrå. Som vederlag för de från gället afsöndrade nnexprästborden i Stigsjö och Häggdånger tillerkändes han af kon. Johan III gen. bref af 29 mars 1691 6 pund spanmål, hvilken förmån stadfästes af kon. Sigismund samt af hertig Karl 27 febr. 1596. Han undertecknade Upsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Förordnad att under khdens i Hsand, Laurentius Jonæ,privation tillika uppehålla khdetjänsten i staden 1596, synes han äfven efter dennes död innehaft befattningen (se I, s. 343). Herr Hans afled 3:dje dag Påsk (26 apr.) 1603 och begrofs i Säbrå kyrka midt för altaret. I Säbrå s:n ägde han rätt mycket jord, som tillföll änkan och barnen, 14¾ sälland i Helgum, 13½ säll. i Brennäs, 7½ säll. i Åå och ¾ säll. i Berglägden.Första hustrun hade ärft en jord i Obol, som äldsta sonen erhöll som gåfva af mor och syskon och hvilken såldes, »då han for för att magistrera » i Tyskland. Rörande khdens familjeförhållanden föreligger en utmärkt källa i sonen Christophers räkenskapsbok, bevarad i Upsala Universitetsbibliotek (sign. X 255 k).

G. 1) m. Kerstin Zynthia;
2) m. Anna Segersdotter, dotter af knapen Seger Olofsson i Nensjö, af samma släkt som adliga ätten Ehrenclo, och Gertrud Ulf. Hon gifte om sig 1608 med prosten och khden i Nordingrå Olaus Martini, flyttade 1625 efter hans död till Helgum i Säbrå och afled där 3 juni 1632.

Barn: Jacobus Zebrozynthius, f. 17/11 1582 i Säbrå, fil. mag., professor i Upsala 1612, tillika khde i Vendel 1616, khde i Storkyrkoförs. i Sthm 1624, biskop i Strängnäs 1639, d. 9/7 1642; Lars Hansson, ärfde Åå, Berglägden samt Brennäs, där han bodde, d. apr.

1621; Christopher Hansson Zynth, f. 10/3 1589 i Själevadsmprästgård, ärfde Helgum, där han bodde och idkade landtbruk och handel, landstingsman, betydande herredagsman vid riksdagarna 1621, 1624, 1640, 1644, gift 2 ggr, d. 1656; Kirstin Hansdotter, g. 1) m. Måns Ericsson, 2) m. Carl Persson, landsskrifvare i Ångermanland; Margareta Sæbroensis, f. 1594, g. 1) 1610 m. prosten i Leksand Elaus Terserus, 2) 20/9 1618 m. hans efterträd. Uno Troilus; hon afled 11/6 1657, saknad i hela Dalelaget, där hon för sitt hederliga utseende och goda hjärta bar hedersnamnet »Stormoder i Dalom». Hennes bröder Jacob och Christopher besökte henne i Leksand 1618, förmodligen vid bröllopet, själf var hon hemrest till Norrland 1625.

Källa: Härnösands stifts Herdaminne

Y DNA Haplogroup:   R-Y11309  

Källa: https://www.familytreedna.com/public/Angermanland-Medelpa?iframe=yresults

Relationer och barn

Gift 1582 i Säbrå (Y) 4 .
Kerstin Henriksdotter Zynthia. Född 1560 i Alfta (X) 5 .
Död 1595 i Säbrå (Y) 5 .
Jacobus Zebrozynthius. rightarrow.png Född 1582-11-17 i Prästgården, Säbrå (Y) 2 .
Död 1642-07-09 i Strängnäs (B) 2 .
Gift.
N.N.
Gift 1589.
Anna Segersdotter. uparrow.png Född omkring 1560 i Nensjö, Gudmundrå (Y) 6 .
Död 1632-06-03 i Helgum, Säbrå (Y) 2 .
Margareta Hansdotter Stormor i Dalom. rightarrow.png Född 1594-03-05 i Säbrå (Y).
Död 1657-06-11.
Kristoffer Hansson Bure. rightarrow.png Född 1589-03-10 i Själevad (Y) 7 .
Död 1655 i Helgum, Säbrå (Y).
Källor
  1. Johan Bures släktbok 2014
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Matts Hulth
  4. adelsvapen.com
  5. DIS
  6. Michael Östman
  7. Tord Bylund

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.