Ansedel Olaus Zachariae Anzenius

1616-1700

Född 1616 i Normesunda, Anundsjö (Y).
Kyrkoherde 1652-1700 i Anundsjö (Y) 1 .
Död 1700-07-08 i Anundsjö (Y) 2 .
Olaus Zachariae Anzenius
Född 1616 i Normesunda, Anundsjö (Y).
Död 1700-07-08 i Anundsjö (Y) 2 .
Kyrkoherde 1652-1700 i Anundsjö (Y) 1 .
F Zakarias Laurentii.
Född omkring 1550 i Överön, Arnäs (Y) 3 .
Död 1628 i Bredbyn, Anundsjö (Y) 4 .
Kapellan i Tierp (C).
Komminister i Anundsjö (Y).
Kyrkoherde mellan 1624 och 1629 i Bredbyn, Anundsjö (Y).

FF Laurentius Beronius.
Född 1495 i Nicolai, Stockholm (A) 3 .
Död 1571 i Överön 2:1, Arnäs (Y).
Kyrkoherde från 1539 till 1570 i Arnäs (Y).
Bonde i Överön 2:1, Arnäs (Y).

   
 
   
 
FM NN.   
 
   
 
M Kerstin Östensdotter.
Född omkring 1565 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) 3 .
Död 1632 i Västersel, Anundsjö (Y).
Bonde från 1614 till 1615 i Västersel 1:1, Anundsjö (Y) 4 .
Bonde från 1619 till 1622 i Västersel 1:1, Anundsjö (Y) 4 .

MF Östen Mårtesson.
Född 1550 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) 5 .
Död 1607 i Kubbe, Anundsjö (Y) 5 .
Bonde mellan 1562 och 1607 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) 4 .
Nämndeman från 1583 till 1587 i Anundsjö (Y) 6 .
Kyrkans sexman 6 .


MFF Mårten Björnsson.
Född omkring 1520 i Kubbe 5, Anundsjö (Y).
Död 1562 i Kubbe 5, Anundsjö (Y).
Bonde mellan 1548 och 1562 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) 4 .


MFFF Björn Östensson.
Född omkring 1490 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) 5 .
Död 1548 i Kubbe 5, Anundsjö (Y).
Bonde
Nybyggare
Bonde mellan 1535 och 1548 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) 4 .

 
   
 
MM Karin NN.
Född omkring 1540.


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1616 i Normesunda, Anundsjö (Y).
Kyrkoherde 1652-1700 i Anundsjö (Y) 1 .
Död 1700-07-08 i Anundsjö (Y) 2 .

Lars Anzenius är femmänning till en ana av den 8:e generationen till Lars Ohlsson.

Olof ZachariæAnzenius (1652-1700), f. 1616 här i socken och Norrmesunda by af bondeföräldrar inskrefs i maj 1632 ss. stud. i Upsala, där han ännu år 1641 vistades. År 1646 är han komm. i Anundsjö, erhöll kungl. fullmakt 13 jan. 1648 ss. förste predikant i Åsele, med en kronolönaf »36 tr spanmål och 40 daler, jämte tionde och annat af åhörarne ss andre lappräster tillbör», dessutom fick han exspektance och förtröstning på Anundsjö pastorat, så snart därvarande pastor afginge. Han synes i Åsele haft besväret med kyrkans uppbyggande och särdeles vinnlagt sig om lapparnas undervisning, »varandes hans åhörare lapparne igenom hans anlagda flit, nit och ifver uti predikande och lärande icke mindre om deras christendoms stycken underrättade än många bönder på andra orter, för hvilken orsak skull fordom superintend. mag. P. Steuchius uppå deras enhälliga åstundan och begäran att få behålla denne deras nitälskande själasörjare, har honom dertill irmerat». Han fick nämligen vid sitt tillträde till Anundsjö 1654 behålla Åsele ss. annex, mot att kaplanen skulle bli där bosatt, och denna anordning stadfästades äfven af kon

Carl XI i bref af den 21 okt. 1686 för framtiden med villkor, att Anundsjö pastor om kaplanens underhåll själf skulle försorg draga »utan någon vår eller statens gravation». Vid Anzenii död blef emellertid Åsele eget pastorat. Herredagsman vid riksdagen 1655. På Anundsjö ting i aug.

1672 klagade khden Anzenius och Galasjö-männen, att byamännen i Skureå i Sidensjö med uppsåt gått till deras fäbodar och bränt dem upp. Skureåmännen sade, att dessa fäbodar stått på deras skog, men de förra framviste en tingsrättsrannsakning af 1662, att de af urminnes fäbodarnedär haft och dem oklandrat njuta och behålla böra. Skureåmännen skulle ersätta skadan och böta 40 mk. Den ärevördige khden Anzenius, hvilken, ss. det heter, i församlingen ej blott utdelat spisning för själen utan ock under hårda missväxtår för kroppen, afsomnade i all som största stillhet d. 8 juli 1700, 84 år och några månader gammal. (N. Törnell, Eccles. handlingar, 1, Sthm 1803, s. 47, Ådb. Kb.)

G. 1) m. Anna Kuuth, företrädarens dotter;

2) m. Dorothea Austrædia, dotter al khden i Torsåker Chr. Austrædius;

3) m. Margareta Plantin. f. 1627, dotter af prosten i Umeå. Olof Njureniusoch änka efter khden i Skellefteå P. Linnerius; d. i Anundsjö 12/5 1701. (Kb.)
Barn:
Zacharias, fältpräst vid Västerbottens reg., d. 1675;
Margareta, f. 1650,g. m. rådman Olof Joensson Lundh i Hsand, omg. 14/5 1724 m. handelsman Nils Höjer, d. i Hsand och begr. 29/4 1735;
Christopher, prost och khde i Piteå
Lars, faderns biträde och efterträdare;
Olof, d. 1665 som ung.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne

Relationer och barn

Gift.
Anna Olofsdotter Kuuth. uparrow.png
Lars Anzenius. rightarrow.png Född 1652 i Anundsjö (Y) 2 .
Kyrkoherde 1700-1707 i Anundsjö (Y) 1 .
Död 1707-04-29 i Anundsjö (Y) 1 .
Christoffer Olai Anzenius. rightarrow.png Född 1652 i Anundsjö (Y).
Härnösands Trivialskola 1663-1667 7 .
Kyrkoherde 1695-1713 i Piteå (BD) 8 .
Död 1713-06-04 i Piteå (BD) 7 .
Gift.
Dorothea Austrædia,.
Gift.
Margareta Olofsdotter Plantin. uparrow.png Född 1627-09-30 i Kyrkbordet, Umeå (AC) 9 .
Död 1701-05-12 i Kyrkbordet, Anundsjö (Y) 9 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Jan Eurenius
  3. DIS11577
  4. Anundsjöboken
  5. Erik Näslund
  6. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
  7. Elever vid Trivialskolan i Härnösand
  8. Härnösands trivialskolas elever 1647-1800
  9. Anbytarforum

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.