Ansedel Erik Olaie Graan

1658-1698

Född 1658-05-02 i Piteå (BD) 1 .
Regementspastor 1688 2 .
Kyrkoherde 1695-1698 i Arnäs (Y) 1 .
Död 1698-05-04 i Arnäs (Y) 1 .
Erik Olaie Graan
Född 1658-05-02 i Piteå (BD) 1 .
Död 1698-05-04 i Arnäs (Y) 1 .
Regementspastor 1688 2 .
Kyrkoherde 1695-1698 i Arnäs (Y) 1 .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1658-05-02 i Piteå (BD) 1 .
Regementspastor 1688 2 .
Kyrkoherde 1695-1698 i Arnäs (Y) 1 .
Död 1698-05-04 i Arnäs (Y) 1 .
Erik Olai Graan (1695-98), f. 2 maj 1658 i Piteå, son tillprosten och khden Ol. Graan, efter studier i fädernestadens trivialskolaoch Hsands gymn. stud. i Upsala 27 nov. 1675, prästv. 1682, pastor vidett värfvadt regemente, hvilket 4 dec. 1688 såsom hjälptrupp åt Holländarne afgick från Göteborg till Amsterdam. Å förslaget till Arnäspastorat hade konsist. satt i första rummet: Eric Graan, som »hade någottjänt vid militien i Hålland», och i andra rummet Pehr Attmarius, pædagogus i Umeå, som haft vocation af församlingen, då Sundin dit promoverades. Graan erhöll K. Maj:ts fullmakt redan sept. 1693 med ord. tillträde 1695. Han hade gjort aftal att emot billig afgift till sal. M. Sundinslifsarfvingar träda till nådåret, men ändrade sig, hvilket ledde till förvecklingar, enär sterbhuset redan bortsålt sin spannmål, låtit sitt legofolkifrån sig och skingrat sitt bo. Konsist., som ej haft kännedom härom,fann sådana afhandlingar mäkta eftertänkliga.² Vid 1696 års prästmötei Hsand var pastor Graan närvarande. Äfven han blef ej här långlifvad,enär han afled redan 4 maj 1698. Geometrisk afritning upprättades år1698 öfver härvarande prästbord.G. 1694 m. Anna Plantin, dotter af khden Er. Plantin i Umeå, omg. m.efterträdaren.Barn: Olof, döpt 27/10 1695, begrofs 12/1 1696; Erich, döpt 6/1 1697; AnnaMaria, posthm., döpt 7/12 1698, g. m. skolmästaren i Sundsvall Jacob Strandberg, änka 1739, omg. m. Nicolaus Dalsten.

Källa: Härnösands stifts herdnaminnne

Relationer och barn

Relation med Anna Plantin. uparrow.png Död 1716 i Arnäs (Y).
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Bok Norrländska släkten

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.