Ansedel Nicolaus Olai Plantin

1629-1685

Född 1629-01-24 i Umeå prästgård, Umeå (AC) 1 .
Död 1685 i Nederluleå (BD) 1 .
Nicolaus Olai Plantin
Född 1629-01-24 i Umeå prästgård, Umeå (AC) 1 .
Död 1685 i Nederluleå (BD) 1 .
Kyrkoherde 1668-1681 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde från 1681 till 1685 i Nederluleå 1 .
F Olaus Petri Njurenius.
Född 1580 i Njurunda (Y) 1 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 1 .
Rektor Vasaakademin 1619 1 .
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) 1 .

FF Petrus Olai Gestricius.
Född 1530 i Gävle (X) 2 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 1 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 1 .


FFF Olof Olaus Mårtensson Martini.
Född 1500 i Teg, Umeå (AC).
Död 1587 i Gävle (X).
Rådman i Gävle (X).


FFM Karin Catarina Andersdotter Grubb.
Född 1510 i Grubb, Umeå lfs (AC).


FM Malin Nilsdotter.
Född i Gävle (X) 3 .
Död 1624 i Luleå (BD).


FMF Nils Björnsson.
Född 1515 i Gävle (X) 2 .

Borgmästare

 
M Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus.
Född 1605-09-01 i Nora (Y) 1 .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) 2 .

MF Zackarias Jonae.
Född 1570 4 .
Död 1638 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) 1 .
Prost för Ångermanland 1633-1638 1 .

 
 
MM Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure.
Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) 5 .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) 1 .


MMF Engelbertus Laurentii.
Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 5 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 1 .
Kyrkoherde 1573-1586 i Säbrå (Y) 6 .
Kyrkoherde 1586-1589 i Härnösand (Y) 6 .
Kyrkoherde 1614-1621 i Neder-Luleå (BD) 6 .
Riksdagsman 5 .


MMM Elisabeth Andersdotter Bure.
Född 1549-09-06 i Storkåge 4, Skellefteå (AC) 7 .
Död 1597-10-09 i Själevad (Y) 5 .

Levnadsbeskrivning

Född 1629-01-24 i Umeå prästgård, Umeå (AC) 1 .
Kyrkoherde 1668-1681 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde från 1681 till 1685 i Nederluleå 1 .
Död 1685 i Nederluleå (BD) 1 .
Nicolaus Olai Plantin är farfars morfars morfars farfars farfars morfars systerdotters dotterson till Lars Ohlsson:

Mag. Nicolaus Ol. Plantin (1668-81), dotterson till khden Zach. Jonæ här i Själevad. På företrädarens hemställan rekommenderades han af konsist. redan 21 okt. 1666 till blifvande efterträdare i Själevads pastorat, hvilket han mottog 1668. Var prost 1670. Vid 1675 års riksdag väckte han förslag om en barnskolas inrättande i Själevads socken, hvilken fråga dock förföll. Lilla kyrkklockan blef genom hans försorg på kyrkans och församlingens bekostnad anskaffad år 1670.
En mindre ljuskrona skänktes till kyrkan af rådman Erik Hanson Angerman i Upsala18 maj 1673 till minne af hans föräldrar i Öfver-Själa Hans Svensson och Maria Eriksdotter.¹ Plantin erhöll 1681 transport till Luleå, se khdar i N.-Luleå n. 22.
Källa: Härmösands stifts herdnaminneNeder-Luleå
22. Mag. Nicolaus Ol. Plantin (1681-85), f. 24 jan. 1629 i Umeå prästgård, son till prosten Olof P. Njurenius.Stud. i Upsala 20 nov. 1645, reste senare ut till Tyskland och blef där promov. fil. mag. Hemkommen säges han tjänstgjort en kortare tid som adj. i Offerdal, blifvit konrektor i Hsand 1655 samt därefter gymn.adj. och konsistorienot., befordrades till eloquentie lektor, då teol. lektor P. Nenzelius mottog Nora pastorat, men när denne nödgades återgå till lektoratet i Hsand, fick Plantin äfven återgå till gymn. adjunkturen och notariatet och tycktes taga denna degradering lugnast af alla parterna.
Prästv. i maj 1662 i Säbrå kyrka. År 1666 köpte han af sin svärfader superintendenten Steuchius en gård i Hsand för 10 rdlr. I skrifvelse till Kgl. m:jt 21 okt. s. å. hemställer Hsands domkapitel, att mag. Plantin,då nu prosten mag. L. Agrelius i Själevad är kommen till hög ålder och åtskilliga sjukligheter underkastad, måtte få efterträda honom i Själevads pastorat. Som prosten och hans hustru, som var Plantins rätta moster, nu voro barnlösa, hade den förre för superintendenten yttrat förhoppningen, att systersonen måtte blifva hans efterblifvande kära hustru till hugnad. Han tillträdde Själevad 1668, blef där kontraktsprost 1673 samt erhöll slutligen transport till Luleå pastorat 1681. En mångårig tvist, som rådtmellan borgerskapet i Luleå och prästbordets innehafvare angående fördelning af stadens och prästbordets ägor, afslöts af prosten genom en konvention 1 sept. 1682, och stadfästades genom kon. Carl XI:s resolution 18 dec. 1682 på stadens vid riksdagen insinuerade besvärspunkter. Hansverksamhet härstädes blef ej långvarig, ty han afled redan 1685. Hans grafsten med numera oläslig inskription ligger i kyrkans kor, närmast »munkebänken».

G. 1660 m. Christina Steuch, f. 6/3 1642, dotter af superintendenten P. Steuch, sedan omg. m. efterträdaren.
Barn:
Magdalena, f. 1662, g. i Luleå 19/8 1683 m. lektor O. Roselius i Hsand,omg. 1689 m. prosten J. Öman i Luleå; Anna, g. m. kronofogden i Luleå MårtenHacksell, änka 1725;
Brita, g. m. khdarne 1) Simon Aquilonius i Håslöf, 2) 1714 Nils Sylvan ibid., samt 3) Olof Örnberg i Dalköping; d. 29/12 1757;
Olof, f. 1666, lektor i Hsand, d.
1701; Petrus, f. 1667, komm. i Löfånger, sedan khde i Skåne, d. 1709;
Nicolaus, f. 21/8 1668 i Själevad, d. i Upsala ss. student 14/11 1691, begr. i domkyrkan 24/1 1692;
Maria, g. 1) 21/8 1706 m. khden O. Sund, 2) m. khden Gust. Sundius i Sollefteå, d. 1754;
Christina, f. i Själevad 24/4 1675, g. 21/8 1692 m. inspektorn vid Luleå silfvergrufva, sedan kronofogden Hans Renhorn, d. i Nordmaling 20/7 1738;
Zacharias, f. 1680, khde i Umeå; Erik, f. 1680, fil. mag. 1710, präst vid kon. Carl XII:s lifdrabanter, regem. past. vid Västerb. reg., g. i Sthm nov. 1714 m. Margareta Westman, d. 1717;
samt Brita, Margareta, Matthias, Erik och Elisabeth dd. unga.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne

Relationer och barn

Gift 1660.
Christina Steuchia. uparrow.png Född 1642-03-06 i Fogdö (D).
Död 1718-12-10 i Sollefteå (Y).
Magdalena Niklasdotter Plantin. Född 1662 i Härnösand (Y) 8 .
Död 1717-05-07 i Sollefteå (Y) 8 .
Anna Plantin. rightarrow.png Född 1663 i Luleå (BD).
Död 1725 i Luleå (BD).
Maria Plantin. rightarrow.png Född 1670 i Själevad (Y).
Död 1754-08-04 i Sollefteå (Y).
Kristina Plantin. rightarrow.png Född 1675-04-24 i Själevad (Y) 4 .
Död 1738-07-20 i Nordmaling (AC) 4 .
Zacharias Plantin. rightarrow.png Född 1680-10-06 i Själevad (Y) 1 .
Död 1733-12-03 i Umeå (BD) 1 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Mats Sjödén
  3. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
  4. Jan Eurenius
  5. Johan Bures släktbok 2014
  6. Wikipedia
  7. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
  8. Geni

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.