Ansedel Zacharias Olai Plantin

1625-1688

Född 1625 i Umeå (AC) 1 .
Död 1688 i Offewrdal (Z) 2 .
Zacharias Olai Plantin
Född 1625 i Umeå (AC) 1 .
Död 1688 i Offewrdal (Z) 2 .
Rektor vid Härnösands gymansium 1657-1664 i Härnösand (Y) 3 .
Kyrkoherde från 1668 i Offerdal (Z) 3 .
F Olaus Petri Njurenius.
Född 1580 i Njurunda (Y) 2 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 2 .
Rektor Vasaakademin 1619 2 .
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) 2 .

FF Petrus Olai Gestricius.
Född 1530 i Gävle (X) 4 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 2 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 2 .


FFF Olof Olaus Mårtensson Martini.
Född 1500 i Teg, Umeå (AC).
Död 1587 i Gävle (X).
Rådman i Gävle (X).


FFM Karin Catarina Andersdotter Grubb.
Född 1510 i Grubb, Umeå lfs (AC).


FM Malin Nilsdotter.
Född i Gävle (X) 5 .
Död 1624 i Luleå (BD).


FMF Nils Björnsson.
Född 1515 i Gävle (X) 4 .

Borgmästare

 
M Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus.
Född 1605-09-01 i Nora (Y) 2 .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) 4 .

MF Zackarias Jonae.
Född 1570 1 .
Död 1638 i Själevad (Y) 2 .
Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) 2 .
Prost för Ångermanland 1633-1638 2 .

 
 
MM Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure.
Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) 6 .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) 2 .


MMF Engelbertus Laurentii.
Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 6 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 2 .
Kyrkoherde 1573-1586 i Säbrå (Y) 7 .
Kyrkoherde 1586-1589 i Härnösand (Y) 7 .
Kyrkoherde 1614-1621 i Neder-Luleå (BD) 7 .
Riksdagsman 6 .


MMM Elisabeth Andersdotter Bure.
Född 1549-09-06 i Storkåge 4, Skellefteå (AC) 8 .
Död 1597-10-09 i Själevad (Y) 6 .

Levnadsbeskrivning

Född 1625 i Umeå (AC) 1 .
Rektor vid Härnösands gymansium 1657-1664 i Härnösand (Y) 3 .
Kyrkoherde från 1668 i Offerdal (Z) 3 .
Död 1688 i Offewrdal (Z) 2 .

Zacharias Ol. Plantin (1672-88), f. i Umeå, son till prosten och khden Olof Petri Njurenius. Stud. i Upsala 17 dec. 1642. Vid gymnasiet i Hsand blef han dess förste gymnasieadjunkt 1650 och förenade därmed konsistorienotariesysslan, såsom sedermera blef fallet äfven med de följande gymn. adjunkterna ända till 1781. Han befordrades till græcæ linguæ lektor 1652. Ehuru han räknades såsom en mycket lärd och vältalig man, har man, hvilket redan Tunæus erfarit, ej funnit något lärdomsprof af honom, ej heller bevis för att han promoverats till fil. magister. Dock är intet tvifvel om, att han är den Zacharias Plantyn, Suecus, som inskrefs vid Heidelbergs universitet 20 jan 1656, då det vid hans ansökan till Rödö pastorat framhålles att han peregrinerat vid utländska akademier. Åren 1657 och 1664 beklädde han rektoratet vidgymnasiet. I april 1655 inköpte han af kollega Olaus Thomæ för 130 lr kmt en gård i Hsand.

Efter lång lärareverksamhet hade han önskat erhålla Ovikens pastorat, men dåvarande vice pastorn därst. Hans Drake hade på förhand fått kgl. firmationsbref 6 juli 1670 därå. Detta förtröt gymnasielärarne i Hsand, hvilka i en skrifvelse 21 febr. 1671 framhöllo, huru mycket störremeriter den lärde Z. Plantin, som 18 år varit lektor, hade framför den andre, som för få år sedan varit hans discipel. Den kungliga regeringen förklarade emellertid, att den förra dispositionen ej kunde lätteligen ändras, men utnämnde lektor Plantin till Offerdals pastorat, som nu var vakant. Hanmtillträdde här 1672. Tillika prost. Såsom sådan utvecklade han ett berömvärdt nit vid grundläggandet af Frösö skola och anskaffande af medel till dess underhåll. Genom utbyte mot kronojord i Offerdal öfverlät han 25 nov. 1676 sitt hemman Stocke på Frösön till kronan, som anslog samma hemman till den nyupprättade skolan under stommefrihet. Han blef äfven af Kon. Carl. XI själf förordnad till skolans inspektor 1679 och innehade inspektoratet till sin död. Såsom prästerskapets ombud undertecknade han riksdagsbesluten 1680 och 1686. Med khden Ol. Bartholini arvingar låg han i en långvarig tvist rörande Offerdals prästbord. Urban Hjärne omnämner i sin journal det besök han gjorde i Offerdal 1685 hos prosten1, som afled här våren 1688.

G. 1) m. Anna Maria Piehl eller Piehler, dotter af Mäst. Julius Piehler, n tysk, hvilken med sin hustru Gertrud bodde i Hsand ss. regementsfältskär vid öfverste Thomas Gerfelts regemente.2
2) m. Margareta Flodalin, dotter till khden Ol. Bartholdini n. 13; d. 20/10 1692.

Barn i 1. giftet: Olof Julius, fil. mag., rektor i Landskrona 1687, khde i Gerdslöf och Önnerup, Skåne, 1689, begr. 3/1 1696;
Maria Magdalena, g. m. kapellanerna Ol. Trangius och P. Randklef i Alsen;
Gertrud (Gertken), f. 1668, g. 1/11 1693 m. löjtnant Gabriel Falck, änka 1701, d. i Rise 26/4 1740;
Elisabeth, f. sept. 1670 i Hsand, g. m. eftertr. prosten Abr. L. Burman.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


c__bilderhemsidan_zplantinminnestavla.jpg

Relationer och barn

Gift 1660.
Anna Piehler. Född omkring 1620 i Härnösand (Y) 9 .
Död 1710-01-01 i Attmar (Z) 10 .
Anna Maria Magdalena Plantin Zachariasdotter. rightarrow.png Född 1651 i Umeå (AC) 9 .
Död 1725 i Trång, Alsen (Z) 9 .
Olof Julius Plantin. rightarrow.png Född 1660 i Offerdal (Z) 2 .
Död 1695 i Gärdslöv (M) 9 .
Elisabet Plantin. rightarrow.png Född 1670-09.. i Härnösand (Y) 11 .
Död 1740-04-04 i Åberg, Alsen (Z) 11 .
Källor
 1. Jan Eurenius
 2. Härnösands stifts herdnaminne
 3. Hernösands Kungl. Gymnasium
 4. Mats Sjödén
 5. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
 6. Johan Bures släktbok 2014
 7. Wikipedia
 8. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
 9. Geni värdsträdet
 10. Tord Bylund
 11. Härnösand 1585–1850 (Databas)

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.