Ansedel Ericus Olai Plantin

1633-1688

Född 1633 i Umeå, Umeå stadsförs (AC).
Död 1688-11-07 i Umeå, Umeå stadsförs (AC) 1 .
Ericus Olai Plantin
Född 1633 i Umeå, Umeå stadsförs (AC).
Död 1688-11-07 i Umeå, Umeå stadsförs (AC) 1 .
Kyrkoherde från 1663 till 1688 i Umeå, Umeå stadsförs (AC) 1 .
Filosofie magister i Wittenberg.
F Olaus Petri Njurenius.
Född 1580 i Njurunda (Y) 1 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 1 .
Rektor Vasaakademin 1619 1 .
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) 1 .

FF Petrus Olai Gestricius.
Född 1530 i Gävle (X) 2 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 1 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 1 .


FFF Olof Olaus Mårtensson Martini.
Född 1500 i Teg, Umeå (AC).
Död 1587 i Gävle (X).
Rådman i Gävle (X).


FFM Karin Catarina Andersdotter Grubb.
Född 1510 i Grubb, Umeå lfs (AC).


FM Malin Nilsdotter.
Född i Gävle (X) 3 .
Död 1624 i Luleå (BD).


FMF Nils Björnsson.
Född 1515 i Gävle (X) 2 .

Borgmästare

 
M Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus.
Född 1605-09-01 i Nora (Y) 1 .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) 2 .

MF Zackarias Jonae.
Född 1570 4 .
Död 1638 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) 1 .
Prost för Ångermanland 1633-1638 1 .

 
 
MM Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure.
Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) 5 .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) 1 .


MMF Engelbertus Laurentii.
Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) 5 .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) 1 .
Kyrkoherde 1573-1586 i Säbrå (Y) 6 .
Kyrkoherde 1586-1589 i Härnösand (Y) 6 .
Kyrkoherde 1614-1621 i Neder-Luleå (BD) 6 .
Riksdagsman 5 .


MMM Elisabeth Andersdotter Bure.
Född 1549-09-06 i Storkåge 4, Skellefteå (AC) 7 .
Död 1597-10-09 i Själevad (Y) 5 .

Levnadsbeskrivning

Född 1633 i Umeå, Umeå stadsförs (AC).
Kyrkoherde från 1663 till 1688 i Umeå, Umeå stadsförs (AC) 1 .
Filosofie magister i Wittenberg.
Död 1688-11-07 i Umeå, Umeå stadsförs (AC) 1 .
Mag. Ericus Olai Plantin (1663-88), son till prosten härst. Olaus P. Niurenius n. 18 och Magdalena Zachrisdotter. Inkrefs samtidigt med sin broder Andreas sås. stud. i Upsala okt. 1649, reste sedermera ut till Tyskland och aflade 19 apr. 1656 disputationsprof vid Wittenbergs universitet samt promov. där till magister. Blef efter hemkomsten regementspredikant vid öfverste Rosenschantz' reg Vid khdetillsättningen i Umeå efter Erik Niurenius önskade kungl. senaten få veta, hvilken af de 3 à 4 föreslagna prästerna församlingsborna votis communibus begärde till pastor, »thå the härpå skulle bekomma svar och ordinarie fullmakt för then, the begärde». I skrifvelse af 9 nov. 1661 till K. M:tmeddelade Hsands domkap., att M. Ericus Plantinus utaf Umeå församling enkannerligen begärdes framför de andre gode män, som bemte församling af högstbemte Kgl. Maj:t föreslagne äre. Han utnämndes äfven till inspektor för Umeå och Lycksele skolor 24 maj 1662 och tillträdde pastoratet 1663. - Underlagman Jacob Jac. Grubb anklagade khde Plantin för att ha okristligen handlat genom att utesluta klaganden och hans hustru från nattvarden och ville påbörda honom, att detta skett dels för att Grubb afstängt en åker från prästbordet, som khden ansåg höra dit, dels för att han bötfällt Plantins svåger, regementsbarberaren Axel OlofssonOrm i Klabböle, emedan denne hållit bröllop längre än lagstadgadt var. Tvistefrågan hade uppstått sommaren 1666 och utagerades hufvudsakligen 1668 i och med khdens fullständiga frikännande af Hsands domkap., som tillbakavisade underlagmannens insinuationer såsom lögnaktiga. Denne hade afstängts från nattvarden, emedan en tvist mellan honom och Axel Orm icke ledt till förlikning. Plantin var år 1675 utsedd att sås. prästerskapets representant bevista kon. Carl XI:s kröning i Upsala.

Afled 7 nov. 1688 (Tunæus uppger 20 nov.)

G. 1) m. Anna Larsdotter Burman, dotter af prosten Lars Burman i Bygdeå;

2) m. Margareta Theet. På tinget i Umeå sn maj 1692 inkom hon för rätten angående en pant i Klabböle laxfiske, som hon af kapten Jac. Grubb erhållit som säkerhet för ett 1689 gifvet lån å 333 dlr kmt.

Barn: Lars, d. ung; Erik, komm. i Skön, d. ogift 1703; Olof, d. ung;
Magdalena, f. 14/3 1669, g. m. assessorn i Svea Hofrätt Magnus Sternell, broder till superintendenten i Hsand Nils S., d. 28/4 1707;
Olof, f. 5/8 1670, hofrättsassessor, adlad Plantenstedt, d. ogift i Sthm 7/7 1721, i det han på gatan fick båda benen afkörda;
Anna, g. 1) 25/1 1694 i Sthm m. khden Erik Graan i Arnäs, 2) m. hans efterträdare Jonas Wagenius, d. 1716;
Johannes, d. ung;
Zacharias, löjtnant, g. m. Elisabet von Strokirch;
Margareta, g. 1) m. prosten Petrus Kiörning i Tuna, Medelp.,2) m. khden därst. Jonas Granholm, 3) m. kaptenen Abraham Falck.
Tr.: Disputatio physica quæstiones duas exhibens, quarum altera originem formarum, altera præsentiam animæ humanæ in partibus tradit, præs. Joh. Sperling. Wittenbergæ 1656.

Relationer och barn

Gift.
Anna Larsdotter Burman. uparrow.png Född 1648 i Bygdeå (AC) 4 .
Olof Plantin Plantenstedt. Född 1670-08-05 i Umeå (AC) 8 .
Död 1721-06-07 i Stockholm (A) 8 .
Margareta Plantin. rightarrow.png Död 1736 i Finland 4 .
Född 1680 i Umeå (AC).
Anna Plantin. rightarrow.png Död 1716 i Arnäs (Y).
Gift omkring 1678.
Margareta Ifvarsdotter Teet. uparrow.png Född 1628 i Sundsvall (Y) 4 .
Död 1697 i Grundsunda (Y).
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Mats Sjödén
  3. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
  4. Jan Eurenius
  5. Johan Bures släktbok 2014
  6. Wikipedia
  7. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
  8. Adelsvapen-Wiki

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.