Ansedel Zacharias Plantin

1680-1733

Född 1680-10-06 i Själevad (Y) 1 .
Död 1733-12-03 i Umeå (BD) 1 .
Zacharias Plantin
Född 1680-10-06 i Själevad (Y) 1 .
Död 1733-12-03 i Umeå (BD) 1 .
Kyrkoherde 1724-1730 i Lövånger (AC) 1 .
Kyrkoherde 1730-1733 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
F Nicolaus Olai Plantin.
Född 1629-01-24 i Umeå prästgård, Umeå (AC) 1 .
Död 1685 i Nederluleå (BD) 1 .
Kyrkoherde 1668-1681 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde från 1681 till 1685 i Nederluleå 1 .

FF Olaus Petri Njurenius.
Född 1580 i Njurunda (Y) 1 .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) 1 .
Rektor Vasaakademin 1619 1 .
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) 1 .


FFF Petrus Olai Gestricius.
Född 1530 i Gävle (X) 2 .
Död 1607 i Umeå lfs (AC) 1 .
Kyrkoherde 1594-1607 i Umeå (AC) 1 .


FFM Malin Nilsdotter.
Född i Gävle (X) 3 .
Död 1624 i Luleå (BD).

FM Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus.
Född 1605-09-01 i Nora (Y) 1 .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) 2 .


FMF Zackarias Jonae.
Född 1570 4 .
Död 1638 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) 1 .
Prost för Ångermanland 1633-1638 1 .


FMM Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure.
Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) 5 .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) 1 .

c__bilderhemsidan_1582.jpg
M Christina Steuchia.
Född 1642-03-06 i Fogdö (D).
Död 1718-12-10 i Sollefteå (Y).

c__bilderhemsidan_1582.jpg
MF Petrus Erici Steuchius.
Född 1605-05-08 i Speteby, Lerbo (D) 6 .
Död 1683-12-16 i Säbrå (Y) 6 .
Kyrkoherde 1638 i Fogdö (B).
Hovpredikant hos drottning Kristina från 1644 1 .
Superintendent från 1647 i Härnösand (Y) 1 .

 
 
c__bilderhemsidan_1582.jpg
MM Brita Mattiasdotter Ilsbodina.
Född 1618-09-17 i Överselö (D) 4 .
Död 1651 i Härnösand (Y).


MMF Mattias Georgii Ilsbodinus.
Född 1573 i Berge, Ilsbo (X) 4 .
Död 1642-03-03 i Jäder (D) 7 .
Kyrkoherde från 1613 i Överselö (D) 7 .
Kyrkoherde från 1623 i Jäder (D) 7 .
Domprost från 1627 i Strängnäs (D) 7 .


MMM Persdotter Duus.
Född 1594 7 .
Död före 1638-04-13 i Jäder (D) 7 .

Levnadsbeskrivning

Född 1680-10-06 i Själevad (Y) 1 .
Kyrkoherde 1724-1730 i Lövånger (AC) 1 .
Kyrkoherde 1730-1733 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
Död 1733-12-03 i Umeå (BD) 1 .
Mag. Zacharias Plantin (1724-30), var theologiæ lector secundus i Hsands gymn., då han utn. till khde i Löfånger 1722, tilltr. 1724, fick transport till Umeå pastorat, hvilket han tillträdde 1730. »

Under sin ämbetstid i Löfånger, hafver han med stor nit och flit drifvit Catechismi lära, låtit förbättra kyrkan med nya bänkar samt läktare, såsom ock utvidga fönstren under läktaren bak i kyrkan och uppsätta en pelare emot det väster södra hörnet af kyrkan..

Källa: Härnösands stiftsmherdnamne

Mag. Zacharias Nic. Plantin (1730-33), f. i Själevad 6 okt. 1680, son till prosten Nicolaus Plantin i Luleå. Inskrefs i Hsands gymnasium 1695 och såsom stud. vid Upsala univ. 10 okt. 1698, promov. efter aflagda gradualprof till fil. mag. 28 maj 1707; prästv. i maj 1708 till past. adj. i N.-Kalix, v. skolmästare i Torneå stad 1709; erhöll kgl. fullmakt som historiarum lektor i Hsand 1710, tilltr. 1711, græcæ linguæ lektor 1715och andre teol. lektor 1716, förordn. att uppehålla förste teol. lektorsbefattningen under lekt. G. Wallins utrikes resa 1720-23. I sin ansökan om Löfångers 1722 ledigblifna pastorat åberopade han dessa meriter och androg vidare, att han genom mordbranden i Hsand 4 apr. 1714 och vid fiendens sista sköfling samt genom åtskilliga »flychter» tagit stor skada till sin egendom, dessutom hade han fyra små barn att försörja etc.
Han utnämndes till khde i Löfånger 1722 och tillrädde 1724. Den 29 dec. 1722 utsågs han till riksdagsfullmäktig för norra Ångermanland, Jämtl. och Västerbotten, och eftersom præsul på grund af sina svaga krafter ej kunde resa till herredagen, blef Plantin äfven konsistorii representant. Som sådan ålades honom att göra underdånig framställning om, att de lärare, som föreslogos till teol. lektorer i Hsand, måtte förskonas från att resa till Upsala för disputation, enär de ej åtnjöto några prebenden eller pastorat och i dessa förflutna tider till hus och egendom lidit alltför beklagliga förluster, eller åtminstone att de finge disputera här in loco. P. utsågs af Upsala konsist. till ledamot i den kommission, som 1724 sammanträdde i Umeå för att undersöka prosten Grubbs ställning till det religiösa oväsendet idenna socken, se ofvan. Vid khdetillsättningen efter Grubb förbigicks Plantin, som erhållit konsistorii förord, men behöfde ej vänta länge, innan Umeå pastorat ånyo var ledigt och han 8 maj 1729 utn. till khde härst. med tillträde följ. år. Förordn. till prost 29 nov. 1729. Vid 1726 års prästmöte hade han utsetts till præses för kommande möte, som hölls i Piteå 25-27 febr. 1730. Afled 5 dec. 1733. Ihre kallar honom »vir græcarum literarum solide peritus».
G. m. Margareta Holst, f. 21/7 1686, dotter till komm. i Bygdeå P. Holst, och styfdotter till khden i N.-Kalix C. Wänman. Hennes begäran om dubbla nådår afslogs af K. M:t 21 mars 1735. Af fruktan för fienden flydde hon våren 1743 till Sthm och afled där om hösten s. å. eller i jan. 1744.
Af barnen:
Carl, f. i N.-Kalix, döpt 20/12 1710; Esaias, f. 1711, stud. 1732, revisor i Krigskollegium, erhöll landssekret. namn och värdighet, vitter förf., d. i Sthm maj 1772;
Christina Margareta, g. 1735 m. hofrättsregistrator, assessor Jacob Marschell, d. 1769; Petrus, stud. 1734, stadsnotarie i Luleå 1750, d. som privatman i Gefle 1757;
Barbro Magdalena, f. 7/11 1721, g. 24/1 1744 i Luleå Gammelstad m. häradsskrifvaren Jonas Er. Lewin i Selet, Löfånger, d. 3/2 1777;
Maria, f. 16/1 1723, g. m. 1:ste komm. Hans Nordmark i N.-Luleå; Zacharias, f. 29/5 1727 i Löfånger, inspektör öfver mått, mål och vikt, d. 20/9 1799 på Gurresta gård, Vassunda sn, Upl.;
Anna Catharina, f. 29/8 1728, g. m. kronofogden i Torneå Anders Hackzell, d. i Ö.-Torneå 19/5 1807;
Elisabeth, f. 9/4 1730, g. m. 2:dre komm. i N.-Luleå Johan Bergman
Källa: Härnösands stifts herdnaminne

Relationer och barn

Relation med Margareta Holst. Född 1686 i Bygdeå (AC).
Död 1744 i Stockholm (A).
Anna Katarina Plantin. rightarrow.png Född 1728-08-29 i Lövånger (AC) 8 .
Död 1807-05-19 i Övertorneå (BD).
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Mats Sjödén
  3. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
  4. Jan Eurenius
  5. Johan Bures släktbok 2014
  6. Härnösand 1585–1850 (Databas)
  7. Strängnäs stifts herdnaminne
  8. Geni

Framställd 2023-10-02 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.