Lars Ohlsson´s hemsida - Släktforskning

STATISTIK

Här visar jag statistik på mina registrerade anor. Materialet baserar sig på drygt 12500 personer. I statistiken ingår en viss dubblering genom att en person kan ha varit bonde på flera platser eller att något haft samma typ av uppdrag vid olika tidsperioder. Statistiken är uppdelad på Arbete/roller och sjukdomar.