Släktskap och anlinjer

Far och mor är släkt

Olof Göranssons döttrar, Brita och Margaretas anor strålar samman när mina föräldrar gifter sig. Mellan mig och mina syskon och upp till Olof finns de 12 generationer. Tidsperioden är ca 400 år och det är inte könsgemenamma linjer så släktskapet torde vara svagt. Det är dock en intressant företeelse som inte alltid är så lätt att se. Detta i kombination till nedanstående berättelse om att han utgör stamfar till en adlig ätt gör det hela ännu intressantare.

Olof var stamfader till den adliga ätten von Kiörning. Han var föräldrar till Olaus Olai Kjörning, skolpräst i Härnösand och sedan komminister i Attmar. Hans hustru Magdalena Stigzelia var brorsdotter till ärkebiskop Laurentius Stigzelius och dotter till Nicolaus Stigzelius, kyrkoherden i Ljustorp. Deras son Georgius Kjörning var far till biskopen i Härnösands stift, Olof Kjörning, gift med Elisabeth Margareta von Hermansson vars mor var en Steuch och tillhörde Bureätten. Deras barn adlades år 1751 med namnet von Kiörning. Sönerna introducerades 1752 på nummer 1949. Den enda dottern, Inga Elisabeth von Kiörning, var gift med professor Petrus Nicolai Christiernin. Äldste sonen Georg von Kiörning var legationssekreterare i Ryssland och kommerseråd.