STATISTIK PÅ YRKEN OCH SAMHÄLLSROLLER


Militära roller
Knekt
Båtsman
Korpral
Soldat
Fänrik
Kapten
Rustmästare
Sergeant

Kyrkliga roller
Kyrkoherde
Kyrk. sexman
Kyrkvärd
Klockare
Tionderäknare
Komminister
Kapellan
Predikant
Biskop
Prost
ÄrkebiskopAntal
93
63
22
2
2
3
1
1

Antal
68
28
25
22
9
25
4
6
5
4
7Samh. roller
Professor
Nämndeman
Länsman
Landstingsman
Riksdagsman
Fjärdingsman
Hövitsman
Sockenskrivare
Underlagsman
Bikarl
Borgmästare
Kronobefalln.man
Dommare

Jordbruksroller
Bonde
Torpare
Hemmansägare
Dräng
Landbonde
Brukare
Godsägare
Arrendator
Jordbruksarbetare


Antal

19
164
42
21
37
16
3
5
10
4
10
2
5

Antal
1523
145
95
47
28
7
4
22
16


Arbeten/hantverk
Smeder
Piga
Sågverksarbetare
Skräddare
Arbetare
Gästgivare
Dagsverkskarl
Kolare
Handlare
Målare
Skomakare
Sömmerska
Masmästare
Sjöman
Snickare
Köpman
Lärare
Handelsbiträde
Lanthandlare
Haxskeppare
Bruksarbetare
Maskinist
Skogsarbetare
Fabriksarbetare
Antal
176
123
83
36
163
27
21
25
26
29
37
22
13
28
19
10
26
13
10
3
17
16
21
54