STATISTIK, SJUKDOMMAR OCH ANDRA DÖDSORSAKER


Orsak
--------------------
Lungsot
Ålderdom
Slag
Bröstsjukdom
Kräfta
Lunginflammation
Barnsäng
Vattusot
Drunknat
Olyckshändelse
Difteri
Hjärtfel
Hetsig feber
Håll och styng
Magsjukdom
Rödsot
Tvinsot
Gulsot
Avrättad
Okänd sjukdom
Feber
Kikhosta
Rötfeber
Spanska sjukan
Antal
--------
69
50
33
25
24
23
22
20
20
15
12
11
11
10
9
8
7
7
7
7
7
6
6
5
Procent
--------
11,9
8,6
5,7
4,3
4,1
4,0
3,8
3,5
3,5
2,6
2,1
1,9
1,9
1,7
1,6
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
0,9
Orsak
------------------
Koppor
Andtäppa
Hjärnblödning
Strypsjuka
Nervfeber
Lungkatarr
Tyfus
Stenpasion
Blodstörtning
Tuberkolos
Blodsot
Smittkoppor
Diarré
Självmord
Inflammation
Matthet
Håll och stygn
Tuberkulos
Influensa
Hjärtslag
Kallbrand
Äggvita
Mördad
Död i krig
Antal
--------
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
2
2
2
2
2
23
Procent
--------
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
4.0

    Underlaget för procenttalen i tabellen baserar sig på 660 dödsorsaker. Alla är inte medtagna i listan. Totalt har jag 12909 personer registrerade. De 660 som jag har registrerat dödsorsak på utgör cirka 5,1 % av det totala antalet.    Statik över arbeten och samhällsroller