Släktskap och anlinjer

Allmänt om relationer och stamtavlor

Registrering av släktingar sker från nutid och bakåt av natufrliga skäl. Om ens släktingar bakåt i tiden finns på ett begränsat geografiskt område uppstår det ibland anförlusten genom att man kommer till person som redan förekommer i en annan anlinje. Anförlust är ofta något som ofta är negativt för släktforskare beroende på att antal teoretiskt möjliga anor minskar.

Anförlust är förekommande i alla antavlor om man studerar dem tillräckligt noga och långt bakåt i tiden. Om det inte förekom skulle antalet förfäder som en person har några tiotal generationer bakåt vara större än jordens befolkning vid den tidpunkten. Alla har teoretiskt två föräldrar och högst fyra far- och morföräldrar. Antalet fördubblas alltså för varje generation och är 10 generationer bakåt 1024 personer. 15 generationer ger 32 768 personer och 20 generationer drygt 1 miljon personer.

Ett sätt att öka möjligheterna för att se dessa kopplingar är att man registerar alla syskon och deras respektive på alla nivåer. Detta ökar möjligheterna för att nya släktband ska uppstå. När man registrerat många personer är inte sambandet så lätt att se mellan dessa anförluster. Det finns program som har stöd att visa alla kopplingar mellan två valfria personer i ens släktträd bl.a. Geneanet). Med hjälp av ett sådant program kan man få fram en grafisk bild som visar hur släktrelationerna hänger ihop.

Jag har ett flertal bilder med olika spännande kopplingar som går att se via menyval eller länkar när nedanför: